Tillegg:Pronomen i esperanto

Fra Wiktionary
Personlige
pronomen
Nominativ Akkusativ Eiendomspronomen
Nominativ
entall
Nominativ
flertall
Akkusativ
entall
Akkusativ
flertall
1. person
entall
mi min mia miaj mian miajn
2. person
entall
vi vin via viaj vian viajn
2. person
entall
(sjelden brukt)
ci cin cia ciaj cian ciajn
3. person
entall hankjønn
li lin lia liaj lian liajn
3. person
entall hunkjønn
ŝi ŝin ŝia ŝiaj ŝian ŝiajn
3. person
entall dyr/ting
ĝi ĝin ĝia ĝiaj ĝian ĝiajn
3. person
entall generell
oni onin onia oniaj onian oniajn
1. person
flertall
ni nin nia niaj nian niajn
2. person
flertall
vi vin via viaj vian viajn
3. person
flertall
ili ilin ilia iliaj ilian iliajn
3. person
flertall hunkjønn
(foreslått)
iŝi iŝin iŝia iŝiaj iŝian iŝiajn