Wiktionary:Oppslagslinjemaler for norsk/norm

Fra Wiktionary
Hopp til navigering Hopp til søk

Standard dokumentasjon for norm-baserte maler[rediger]

Følgende gjelder for de fleste maler der malen norm brukes som grunnlag for å oppgi hvilke målformer et ord hører hjemme i.

Oppslagsmaler[rediger]

  • Gjelder for alle ordklasser bortsett fra substantiv, som er mer spesiell og har egen dokumentasjon.

no-ordklasse[rediger]

Dersom du oppgir en oppslagsmal på standardformen no-ordklasse uten parametre, vil alle tre ordklassene vises (eksempler: lese, stor):

{{no-verb}}
{{no-adj}}
lese (bokmål/riksmål/nynorsk)
stor (bokmål/riksmål/nynorsk)

Du kan oppgi kun bestemte målformer dersom du ønsker dette, ved å sette dem til ja (eksemåler mjølke, orange):

{{no-verb|nb=ja|nn=ja}}
{{no-adj|nrm=ja}}
mjølke (bokmål/nynorsk)
orange (riksmål)

I dette tilfellet vil kun oppgitte målformer komme frem. Der det er mulig, er det imidlertid bedre at du bruker spesifikke maler for de ulike målformene (for eksempel er det bedre å bruke nn-verb enn no-verb|nn=ja. (For ord som finnes i både bokmål og nynorsk, men ikke riksmål, må man imidlertid bruke denne.)

Unormert[rediger]

Man kan også angi et ord for unormert; da hører det ikke hjemme hverken hos riksmål, bokmål eller nynorsk. Malen vil da vise at ordet ikke er normert, og ordet blir kategorisert i kategorien Kategori:Unormert. Parameteret unormert finnes kun hos no-ordklasse (ikke i malene for bokmål og nynorsk) (eks. skompe).

{{no-verb|unormert=ja}}
skompe (unormert)

nb-ordklasse[rediger]

Som standard angir denne kun bokmål, men den kan også vise riksmål. For å få frem riksmål, sett nrm=ja.

Eks. selge, lav

{{nb-verb|nrm=ja}}
{{nb-adj|nrm=ja}}
selge (bokmål/riksmål)
lav (bokmål/riksmål)

nn-ordklasse[rediger]

Denne malen brukes for ord som kun finnes i nynorsk, gir kategorien <ordklasse> i nynorsk. Om ordet er sideform, angi nn=side.

Eks. selje, låg

{{nn-verb}}
{{nn-adj}}
selje (nynorsk)
Oppslagslinjemaler for norsk/norm (nynorsk)

Substantiv[rediger]

Bøyningsmaler[rediger]

For å angi at noen av målformene ikke skal tas med i en bøyningsmal, eller at nynorsk er sidemål, sett

  • nb=nei, nn=nei eller nrm=nei
  • nn=side (fjernet etter reformen av 2012)

Merk at radene likevel vil følge med, så om du vil unngå disse, bruk spesifikke maler for nynorsk og bokmål.

Eksempel: {{no-sub-m1|nrm=nei}} på siden kjærleik:

Bøyning (regelrett substantiv hankjønn)
Entall Flertall
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
ein kjærleik kjærleiken kjærleikar kjærleikane (nynorsk)
en kjærleik kjærleiken kjærleiker kjærleikene (bokmål)
For genitiv av substantiv, se eieform.