Hopp til innhold

Wiktionary:Ordklasser

Fra Wiktionary

Vi deler inn ord etter hvilken ordklasse de tilhører. For mange ord er dette åpenbart. Vi regner ordet hilse som et verb, ordet hus som et substantiv og ordet hos som en preposisjon. Dette er ordklasser som har vært definert slik i lang tid, på tvers av ulike språk.

Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre, og ulike fagbøker og oppslagsverk bruker ulike konvensjoner. Er for eksempel ordet første et tallord, et adverb, et adjektiv eller et determinativ? Hva med min, er det et pronomen (slik det tradisjonelt har blitt regnet som) eller et determinativ (slik nyere læreboknormaler sier)? Dette er også ulikt på ulike språk. Mens vi på norsk gjerne regner språk (slik som norsk) som et substantiv, et fellesnavn, er dette på engelsk (Norwegian) regnet som et egennavn.

Uansett hvilken konvensjon vi følger, bør vi ha felles retningslinjer til grunn for vurdering av hvilken ordklasse et ord tilhører. Her forsøker vi å lage en oversikt over hvilke ordklasser som benyttes her på Wiktionary, og hvilke vurderingskriterier vi legger til grunn.

Ordklasse Forkortelse Eksempler Kriterier Merknader
Adjektiv adj fin, pen, grønn
Adverb adv fint, pent, ganske
Frase frase gratulerer med dagen
Infiks inf -s-, -e-
Preposisjon prep , under, ved siden av
Substantiv sub hus, jente, norsk
Verb verb hilse, hete, huske på