ນ້ຳຕານ

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Laotisk[edit]

Substantiv[edit]

ນ້ຳຕານ

  1. sukker

Adjektiv[edit]

ນ້ຳຕານ

  1. brun

Etymologi[edit]

Palme sukker
Bilde: Badagnani.

fra ນ້ຳ og ຕານ, bokstavelig «palmevann», en referanse til at sukker i Sør-øst Asia tradisjonelt er palmesukker.