ថ្ងៃច័ន្ទ

Fra Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[rediger]

Egennavn[rediger]

ថ្ងៃច័ន្ទ

  1. mandag