Kategoridiskusjon:Feil i Norsk ordbank

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wiktionary
Siste kommentar: for 10 år siden av Teodor605

Denne siden heter feil i norsk ordbank. Det er flott at noen tar seg bryet med å korrekturlese ordlistene i ordbanken. Ordbankens ordlister og fullformslister for bokmål og nynorsk er basert på lister fra IBM-Norge fra ca 1990. De ble justert på 1990-tallet for å passe inn i et tagger-prosjekt ved UiO. De ble også koplet til Bokmålsordboka og Nynorskordboka, se www.nob-ordbok.uio.no. Det er de samme ordlistene som er basis for bøyingsmønstrene for de to ordbøkenee på nettet.

Jeg har kikket litt på feilen for aids-problematikk. Her ser det ut til at en mener at det er feil at problematikk kan bøyes i flertall. Det er sikkert mange som mener at en ikke skal kunne skrive "problematikker". Men om en foretar et søk i bokhylla.no, så ser en at ordet faktisk brukes i flertall. Så når Wiktionary sier at det ikke kan bøyes i flertall, så følger Wictionary en smalere norm enn den som er bygd på faktisk bruk. Det må en gjerne gjøre, men da er det fint om en et sted redgjør for prinsippene bak normeringen som brukes.

Chr-Emil Ore

Hei. Husk at de fleste som skriver her er amatører. Dessuten at Wiktionary er fullt av mangler og inkonstisenser. Vi er dessverre bare noen få personer som bidrar i utstrakt grad, i motsetning til hos Wikipedia.
Tanken bak det å anføre at ordbanken er feil eller muligens feil var å passe på at de betraktningene en bruker gjør seg når han/hun bidrar i en artikkel ikke skulle gå i glemmeboken. Og at vi muligens kunne gi noe tilbake til ordbøkene når vi har fått/stjålet så mye derfra.
Det er ellers forskjell på problematikk og aids-problematikk også. Det finnes sikkert mange problematikker men kanskje bare én aids-problematikk? Anbefaler at du ser på noen av de andre artiklene også. Enkelte ord blir anført som både tellelige og utellellelige, avhengig av konteksten.
Jeg tenker at det du skriver om en smalere norm er noe vi kanskje burde anføre. Siden vi er ganske få aktive, tror jeg dessverre det kan ta litt tid før vi enes om en policy. Men vi har god tid! "I evighetens perspektiv er øyeblikket som et liv"! Var det ikke Piet Hein som sa det? --Teodor (diskusjon) 12. okt. 2013 kl. 21:45 (CEST)Svar
I tillegg er det slik at ett av de viktigste prinsippene bak Wikipedia og Wiktionary er at hvem som helst kan bidra og dessuten bestride det andre har skrevet. Om du opplever at noe er feil eller upresist, korriger gjerne og vis til dine kilder. Slik blir prosjeket bedre og bedre.--Teodor (diskusjon) 12. okt. 2013 kl. 21:54 (CEST)Svar