Maldiskusjon:feilstaving av

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wiktionary

Jeg klarte ikke å dy meg. Jeg måtte rette den malen. Ellers er skrivefeil noe noe jeg er forsiktig med å rette på. Hva som er norm og hva som er feil er et sårbart område i norsk. Jeg siterer fra en annen diskusjon;

Hva slags kriterier _bør_ vi bruke? Det kan ikke være no.wiktionarys oppgave å være normeringsorgan. Vi kan ikke _bestemme_ hva som hører hjemme i språket. Men vi kan gjengi hva andre mener om det. Det er det vi gjør når vi sier at et spesifikt ord er normert som bokmål eller nynorsk. I tilfeller som dette hadde det kanskje gått an å markere ordet som unormert?

Bersven 10. mar 2008 kl. 12:53 (CET)

Takk for tilbakemelding og rettelse!
At jeg brukte denne først på oppføringen forhåpentligvis er kanskje litt uheldig, men på f.eks. oppføringer som abbonement, addresse etc. bør denne være helt trygg, og er vanlig i bruk på engelsk Wiktionary ... og det selv om man på engelsk ikke har et språkråd som kan si hva som er korrekt engelsk eller ikke. Vi er intet normeringsorgan, men fortsatt bør vi kunne klart informere om hva som er ansett som norsk rettskrivning eller ikke. Eller? --EivindJ 10. mar 2008 kl. 12:57 (CET)
Så lenge det er udiskutabelt hva som er norsk rettskriving er det ikke noe problem. I det øyeblikket det er diskutabelt bør vi nøye oss med å vise til normeringene. (Jeg venter nå på at noen skal rette feilstaving til feilstavning bare for å gni det inn. ) Bersven 10. mar 2008 kl. 13:15 (CET)
Om forhåpentligvis: Dette ordet blir også mye sagt, og Googlefight gir seieren til forhåpentligvis (400 000 mot 49 000 ca). Ved Googlesøket på forhåpentlig står merkelig nok wiktionary på topp..Man har bare lagt til adverb-endelsen -vis, og for noen er det mer naturlig enn uten. For ganske mange noen...--Troskyldigheten 10. mar 2008 kl. 15:31 (CET)
Hvilket illustrerer poenget mitt. Nå bør vi ikke bruke google som normeringsorgan, men dokpro regner forhåpentligvis som synonym til forhåpentlig og da er det vanskelig å kalle det en feilstaving. Bersven 10. mar 2008 kl. 16:43 (CET)
Ok, den kan godt omgjøres for oppføringen forhåpentligvis. --EivindJ 10. mar 2008 kl. 16:52 (CET)