Modul:norm

Fra Wiktionary

Denne modulen brukes for formatering av (og på sikt kategorisering av) norm-parametre, brukt for å angi målformer på no-wiktionary.

Funksjonen getNormsFormatted gir målformer, formatert; tar som input en liste av parametre (angitte koder). Gyldige koder er no, nb, nn, nrm og unormert. no gir teksten (bokmål/nynorsk/riksmål), unormert gir teksten (unormert), mens nb, nn, nrm gir (bokmål), (nynorsk) og (riksmål) hver for seg eller kombinert (angi flere parametre).

Eksempel: Skriv

{{#invoke|norm|getNormsFormatted|nb|nn}}

for å få teksten

(bokmål/nynorsk)


local export = {}
	
function export.getNormsFormatted(code_list)

	local str = '(<span style="font-variant:small-caps; font-size:0.9em;">'

	if is_in_list("unormert", code_list) then
		str = str .. "unormert"
	else
		if is_in_list("nb", code_list) then
			str = str .. "bokmål/"
		end
		if is_in_list("nn", code_list) then
			str = str .. "nynorsk/"
		end
		if is_in_list("nrm", code_list) then
			str = str .. "riksmål/"
		end
		str = mw.ustring.substring(str, 1, mw.ustring.len(str)-1)
	end
	local str = str .. '</span>)'
end


local function is_in_list(code, list)
	for _,v in list do
		if (v==code) then
			return True;
		end
	end
	return False
end

return export;