Tillegg:Adjektiv i fransk

Fra Wiktionary

Adjektiv i fransk[rediger]

Et adjektiv er et ord som beskriver et substantiv. Det franske adjektivet bøyes i kjønn (hannkjønn, hunnkjønn) og i tall (entall, flertall). Hannkjønnsformen ansees for å være grunnformen, og hunnkjønnsformen fås ved å legge en -e til på slutten av denne. Flertallsformen fås ved å legge en -s til slutten av adjektivet. Dersom adjektivet svarer til et substantiv i hunnkjønn flertall, får det altså både en -e og en -s lagt til slutten. Eksempel: petit (liten):

 • petit, petite, petits, petites

Det finnes noen untak til denne regelen:

Adjektiv der hannkjønn entall slutter på -eux, har lik form i hannkjønn entall og flertall, men tar endelsene -euse og -euses i hunnkjønn. Eksempel: heureux (lykkelig):

 • heureux, heureux, heureux, heureuses

Adjektiv som slutter på -eur i hannkjønn entall, får formen -euse i hunnkjønn entall. Eksempel: travailleur (arbeidsom):

 • travailleur, travailleuse, travailleurs, travailleuses

Untaket til denne regelen er adjektiv som slutter på -teur i hannkjønn entall, som tar endelsen -trice i hunnkjønn entall. Eksempel: conservateur (konservativ):

 • conservateur, conservatrice, conservatuers, conservatrices

Adjektiv som slutter på -oux i hannkjønn entall, har samme form i hannkjønn flertall, men tar endelsene -ouse/s i hunnkjønn. Eksempel: jaloux (sjalu):

 • jaloux, jalouse, jaloux, jalouses

Der et adjektiv slutter på -f i hannkjønn entall, erstattes denne av en -v- i hunnkjønn; bøyningen endres ellers ikke. Eksempel: naïf (naiv):

 • naïf, naïve, naïfs, naïves

Et adjektiv som allerede slutter på -s i hannkjønn entall, har samme form i hannkjønn flertall; hunnkjønn følger regelen beskrevet over. Eksempel: anglais (engelsk):

 • anglais, anglaise, anglais, anglaises

Et adjektiv som slutter på -al i hannkjønn entall, får endelsen -aux i hannkjønn flertall; hunnkjønn følger regelen. Eksempel: national (nasjonal):

 • national, nationale, nationaux, nationales

Et adjektiv som slutter på -el i hannkjønn entalø dobler l-en i hunnkjønnsformene. Eksempel: émotionnel (emosjonell):

 • émotionnel, émotionnelle, émotionnels, émotionnelles

Adjektiv som slutter på -n i hannkjønn entall, får dobbel -nn- i hunnkjønn. Eksempel: bon (god) og norvégien (norsk):

 • bon, bonne, bons, bonnes
 • norvégien, norvégienne, norvégiens, norvégiennes

Untaket er adjektiv som slutter på -ain i hannkjønn entall (svært ofte demonymer), som følger regelen. Eksemple: tibétain (tibetansk):

 • tibétain, tibétaine, tibétains, tibétaines

Der et adjektiv som slutter med -er i hannkjønn entall, vil det være nødvendig å sette en aksent gravis på e-en i hunnkjønnsformen. Eksempel: cher (dyr/kjær):

 • cher, chère, chers, chères

Et adjektiv som slutter på -c i hannkjønn entall tar endelsen -che i hunnkjønn; dersom bokstaven foran c-en er en e, tar denne en aksent gravis i hunnkjønn. Eksempler: blanc (hvit) og sec (tørr):

 • blanc, blanche, blacs, blanches
 • sec, sèche, secs, sèches

Untak: grec (gresk) som tar hunnkjønnsformen grecque.

Hvis et adjektiv allerede slutter på -e i hannkjønn entall, er det et såkalt adjectif épicène, dvs. formen for hannkjønn og hunnkjønn er lik; i flertall tar det endelsen -s. På Wiktionary, markeres disse med forkortelsen «mf» etter oppslagsordet. Eksempel: épicène:

 • épicène, épicène, épicènes, épicènes

Dersom et adjektiv slutter på -é (inkluderer også en stort antall perfektum partisipper som brukes som adjektiver), følger regelen som gitt. Eksempel: utilisé (brukt):

 • utilisé, utilisée, utilisés, utilisées

Det finnes en del uregelrette adjektiv, som endrer form vesentlig fra hannkjønn til hunnkjønn, disse inkluderer:

 • vieux (gammel) vieille, vieux, vieilles
 • nouveau (ny) nouvelle, nouveaux, nouvelles

Plassering[rediger]

Det franske adjektivet befinner seg vanligvis etter substantivet det beskriver. her finnes det og et par unntak, dvs. adjektiv som har sin plass foran substantivet det beskriver, og det er adjektiv som delvis forandrer betydning etter om det står foran eller bak substantivet det beskriver.

Adjektiv som står foran substantivet[rediger]

«grand» betyr «stor»; dersom det beskriver en person kan det stå enten foran eller etter substantivet:

 • un grand homme - en stor mann, i betydningen en viktig mann
 • un homme grand - en stor mann, i betydningen en mann som ikke er liten

Adjektiv som skifter betydning etter plassering[rediger]

I tillegg til grand som nevnt ovenfor, er det en del andre adjektiv som skifter betydning etter om de er plassert foran eller etter substantivet det beskriver.

Adjektiv Betydning foran substantivet Betydning etter substantivet
grand viktig, betydningsfull stor
ancien tidligere gammel, antikk
curieux nysgjerrig underlig
propre (etter eiendomspronomen) egen ren
seul eneste enslig/alene

Komparativ og superlativ[rediger]

Gradbøying av adjektiv skjer ved å legge til plus og le/la/les plus foran adjektivet. I komparativ og superlativ, pleier adjektivet alltid å stå etter substantivet det beskriver, selv om det ellers har sin plass foran substantivet. Adjektivet bøyes ellers i henhold til reglene over. Eksempel: la jeune fille (den unge jenten):

 • la jeune fille, la fille plus jeune, la fille la plus jeune

Alternativet la plus jeune fille, med adjektivet foran substantivet, går an, men er tvetydig, ettersom man ikke vet om det er snakk om «den yngre jenten» eller «den yngste jenten».

Det finnes to untak til denne regelen, adjektivene bon (god) og mauvais (dårlig), som henholdsvis tar formene meilleur og pir. I tillegg kan petit ta formen moindre, istedenfor plus petit. Disse bøyes også etter reglene gitt ovenfor. Eksempel: un bon repas (et godt måltid):

 • un bon repas, un meilleur repas, le meilleur repas

Negativ komparativ dannes ved å legge til moins foran adjektivet: Eksempel: un vieil homme (en gammel mann):

 • un vieil homme, un moins vieil homme, le moins vieil homme