Diskusjon:deres

Fra Wiktionary
Hopp til navigering Hopp til søk

Vanskelig med bokmåls-eksempler her - godt rom for misforståelser. Jeg ville plassert eksempelet til forklaring 1 under forklaring 2 hvis instrumentene er lånt. Hvis de man henvender seg til i eksempelet til forklaring 2 f.eks. har forstyrret de andre, ville jeg plassert eksempelet under forklaring 1. Jeg har ikke klart å hoste opp noen bedre eksempler selv nå (men skal prøve å huske å komme tilbake etter hvert ...). Kan det være en løsning å ta med de samme forklaringene på nynorsk? --Mede 30. sep 2010 kl. 16:59 (CEST)

Jau, eg trur at det er ei god løysing: Forklara tydingane på nynorsk:
  1. deres - eigedomspronomen andre preson fleirtal, viser at noko tilhøyrer dei ein snakkar med
    Har dere husket instrumentene deres? - Hev de huska instrumentane dykkar?
  2. deres - eigedomspronomen tridje person fleirtal, viser at noko tilhøyrer nokon andre (fleir enn ein person) enn personen ein snakkar med.
    Det er deres skyld at de ikke klarer å følge med. - Det er ikkje deira' feil at dei ikkje klarer å fylgja med. V85 30. sep 2010 kl. 17:28 (CEST)
Et annet spørsmål er om denne siden omhandler pronomenet eller adjektivet, siden dette vil påvirke oversettelsene. Slik siden står nå, er den egentlig feil: Den omhandler adjektivet (står til et nomen, i motsetning til å stå istedet for det).
Eks: Har dere husket instrumentene deres? (Adj) Vi har instrumentene våre, hvor er deres? (pronomen)
Eks: Det er deres skyld at de ikke klarer å følge med (Adj) Det er ikke vår skyld at de ikke klarer å følge med, det er deres. (pron).
På engelsk vil vi se forskjellene tydeligere, siden vi da får: your, yours, their, theirs. V85 30. sep 2010 kl. 17:34 (CEST)
Enig i at det kan være greit med noen eksempler der pronomenet står alene, men det regnes vel som pronomen når det står som i eksempelet her - se f.eks. eksemplene i Tillegg:Eigeform i norsk. Og pronomenet viser til et nomen: Er f.eks. et orkester på turné - og får de større instrumentene kjørt separat - blir "Har dere med instrumentene deres?" det samme som "Har dere med musikernes instrumenter?" --Mede 1. okt 2010 kl. 12:11 (CEST)
Oi, her har jeg faktisk ikke fulgt helt med selv og brukt feil ord. På norsk heter det determinativ: Ord som står til et substantiv og beskriver det. På, f.eks. fransk, kalles disse eiendomsadjektiv, fordi de har en adjektivisk funksjon: Det står til et substantiv og beskriver det. Det er først når et ord står istedet for primærsubstantivet at det blir et pronomen. Altså, når det har samme grammatiske funskjon som substantivet det erstatter.
I setningen "Har dere med musikernes instrumenter" er "ha med" verb, "dere" subjekt og "musikernes instrumenter" objekt. Det er først når "musikernes instrumenter" erstattes av ett enkelt ord at dette ordet er et pronomen: Here dere dem med? Har dere med deres? Så lenge "instrumenter" er med, er ordet som står til determinativ, ikke et pronomen.
Jeg ser av tysk'pedia at det der bare heter "eiendomspronomen" også der det er determinativ, så jeg antar at tyskerne ser på disse ordene som eiendomspronomen enten de står alene (pronomen) eller sammen med et substantiv (determinativ). På både engelsk og fransk skiller man mellom eiendomspronomen og eiendomsadjektiv, noe man også gjør på norsk. V85 1. okt 2010 kl. 13:19 (CEST)
Jeg var innom svensk wikipedia før i dag og så at "er" er listet opp som div. pronomen, bl.a. possesivt, og sjekket akkurat no at også "deras" står som (bare) "possesivt pronomen". Lett å gå surr! Jeg syns også det er litt sært at man på norsk ikke regner f.eks. meg og deg (også) som refleksivt pronomen når det er det man bruker sammen med refleksive verb ...
Når det gjelder eksemplene osv., betyr dette vel at deres bør få et par forklaringslinjer til, som de nåværende eksemplene kan flyttes til.--Mede 1. okt 2010 kl. 14:13 (CEST)
Jeg har nå endret eksemplene så pronomenet brukes substantivisk - og ikke minst tror jeg de er klarere enn de som sto der fra før.
Ut fra wikipediasidene om pronomen og determinativ og Språkrådets & Utdanningsdirektoratets tilråding om Grammatiske termer til bruk i skoleverket fra 2005 syns jeg det ser ut som alt av eiendomspronomener nå er anbefalt omtalt som determinativer/bestemmerord (undergruppe possesiver/eiendomsord). Så jeg tror ikke jeg vil begynne å blande inn "determinativ" på sidene for enkeltpronomener foreløpig. Om og hvordan det skal gjøres er kanskje en sak for Tinget?
Det kunne kanskje ha noe for seg om et tillegg som gir en oversikt over (mer eller mindre) synonyme begreper,også? Tror ikke jeg orker/har tid til å gå løs på det på en stund, men det er godt mulig at jeg legger inn en del av begrepene fra wikipedia-artiklene med synonymer litt etter hvert :) --Mede 2. okt 2010 kl. 07:23 (CEST)

Begynn en diskusjon om siden «deres»

Start en diskusjon