Tilleggdiskusjon:Vokabular

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wiktionary
  • juridisk språk Språkbruk brukt i juridisk litteratur og i rettsvesenet.

Denne synes jeg er unødvendig. juridisk er ikke en språklig term, bare navnet på et fagområde. Den trenger heller ikke noen avgrensing av definisjonen utover det som står på oppslagsida; det er ikke uenighet om hva juridisk betyr. Her holder det å bruke en vanlig lenke til opplagssida. Gjerne til jus. --Bersven 12. feb 2012 kl. 22:58 (CET)

Jeg tror den er nødvendig. Juridisk språkbruk kan være forskjellig fra "vanlig" språkbruk. Et eksempel er "flyktning": I juridisk forstand er en flyktning en som flykter fra forfølgelse (personlig) mens i "vanlig" språk brukes begrepet mye videre, f.eks. om personer som flykter fra krig, eller "miljøflyktninger" (som, i henhold til FN konvensjoner ikke har krav på beskyttelse). Men, jeg så gjerne at den ble forkortet til bare "juridisk" fremfor den tunge "juridisk språk". V85 12. feb 2012 kl. 23:28 (CET)
Beklager. Jeg var uklar. Det kan helt klart være på sin plass å markere at en fagterm er juridisk. Jeg synes bare ikke vi trenger noen egen post i vokabularet for å forklare hva juridisk språk betyr. Det holder for eksempel å si
Jeg mener også at det er nødvendig. Fin utgreeing fra V85, trenger ikke gjenta den. Vi kan gjerne ha jus eller juridisk for meg. --Teodor 14. feb 2012 kl. 00:14 (CET)

prejudikat

  1. i jus, en rettsavgjørelse som får betydning i liknende saker
--Bersven 12. feb 2012 kl. 23:47 (CET)
Ikke for å starte noen avstemning, men jeg er enig med Bersven: Vi har massevis av fagområder, og de markerer vi med egne maler, men disse begrepene som står her dreier seg om forklaring av språk og grammatikk. Ser dere forskjellen? Mewasul 14. feb 2012 kl. 17:02 (CET)

Vokabular vs. mal[rediger]

Vokabularseksjonn er bra, syns jeg. Men ved å bruke vokabular i stedet for mal, f. eks. på (eufemisme), mister vi muligheten til å kategorisere. Dette savner jeg. Jeg ønsker å bygge opp lett gjenfinnelige oversikter over alle ord som er eufemismer, vulgære uttrykk, juridiske termer etc. Jeg syns det blir for tungvint å passe på å kategorisere hvert ord, spesielt fordi ikke alle kategorinavn er intuitivt lette å huske bokstavrett. --Teodor 14. feb 2012 kl. 02:06 (CET)

Jeg kan legge inn kategorier i malen {{qualifier}} (switch). Mewasul 14. feb 2012 kl. 17:02 (CET)
...men vil vi ha alle termene som kategorier? Skal dialekt klassifiseres som dialekt, eller må denne kategoriseres utenom, etter den dialekta ordet tilhører? Mewasul 14. feb 2012 kl. 17:07 (CET)
Jeg vil gjerne ha kategorier både på qualifier og kontekst og andre maler. Og jeg ønsker språkkoder for begge, slik at vi kan få kategori: jus i portugisisk fra kontekst eller kategori: slang i portugisisk fra qualifier. Jo mer jo bedre. Blir vel også lettere å vedlikeholde? På et tidspunkt må vi kanskje sette opp maler som ber om kvalitetssjekking eller på en del fag- og/eller språksider. Da er det gunstig at ord og uttrykk allerede er kategorisert. --Teodor 14. feb 2012 kl. 21:23 (CET)