Hopp til innhold

Tillegg:Vokabular

Fra Wiktionary

Ei liste over begreper brukt i denne ordboka. se også Wiktionary:Vokabular — som skal inneholde termer brukt i internasjonal Wiktionary.D[rediger]

 • dialekt Språkbruk i et geografisk avgrensa område. Ord eller betydninger er markert som dialekt hvis det er overveiende sannsynlig at de ikke blir forstått utenfor sitt eget område.

E[rediger]

 • eufemisme Forskjønnende omskriving. Brukt istedenfor et annet ord eller en ordform som kan virke støtende.

F[rediger]

 • formelt Språkbruk i formelle eller offisielle sammenhenger. Ord eller betydninger er markert som formelle hvis de først og fremst brukes i skrift eller formell tale.
 • foreldet Ord eller betydninger som ikke lenger er i aktiv bruk og som nålevende kan ha problemer med å forstå.

H[rediger]

 • humoristisk Spøkefull eller ironisk språkbruk. Foreldede ord kan for eksempel brukes i en humoristisk sammenheng. Eks. annamme. Ord og betydninger markeres som humoristiske hvis det er lite sannsynlig at de skal tas bokstavelig.

I[rediger]

J[rediger]

 • juridisk språk Språkbruk brukt i juridisk litteratur og i rettsvesenet.

N[rediger]

 • nedsettende Ord eller idiomer som er ment å latterliggjøre eller henge ut personen eller tingen det betegner. Ord er markert som nedsettende hvis det er hevet over tvil at de har en slik hensikt.
 • neologisme Nydannet ord; nyord; nytt ord i språket

O[rediger]

 • overført Ord som i tillegg til sin opprinnelige betydning brukes i overført eller metaforisk betydning. Betydninger markeres som overført hvis de ikke skal tolkes bokstavelig. Konstruksjoner som påpeker en konkret likhet eller felles egenskap regnes ikke som overførte.

S[rediger]

 • skjellsord Nedsettende substantiv brukt i utrop. Eks. Din dust.
 • slang Uformell språkbruk innen et avgrensa miljø eller en spesiell gruppe. Ofte ment å være uforståelig for utenforstående.
 • simile En talemåte der en sak sammenlignes med noe annet, på norsk vanligvis med bindeordet som mellom dem.
 • sosiolekt Språk brukt i et avgrensa sosialt lag.

T[rediger]

U[rediger]

 • uformelt Språkbruk i uformelle eller hverdagslige sammenhenger. Ord eller betydninger er markert som uformelle hvis de sjelden brukes i skrift eller formell tale.

V[rediger]

 • ved utvidelse Angir at én forklaring av et ord innebærer en utvidelse av bruken av ordet fra sin opprinnelige betydning. Eksempelvis glose, som opprinnelig bare hadde betydningen «ord som trenger forklaring». I dag kan ordet også bety et banneord.