Wiktionary:Introduksjon (lenker til andre prosjekter)

Fra Wiktionary

Forside, 1. Redigering, 2. Formatering, 3. Lenker i Wiktionary, 4. Lenker til andre prosjekter, 5. Eksterne lenker, 6. Diskusjonssider, 7. Husk, 8. Registrering, 9. Navnerom, 10. Avslutning | Se også: Introduksjon for hvordan skrive på Wiktionary.

Lenker til andre prosjekter[rediger]

Mens den forrige seksjonen kan kalles for «interne lenker», handler denne seksjonen om det man kan kalle «semi-eksterne lenker», nemlig lenker til andre Wiktionary-prosjekter. De andre prosjektene ligger på sine egne sider, som er separate fra Wiktionary, men ettersom de alle er del av familien med Wiki-prosjekter, er det forholdsvis lett å lenke til dem.

De andre prosjektene i wiki-familien er: Wikipedia, Wikikilden (Wikisource), Wikinytt (Wikinews), Wikibøker (Wikibooks), Wikiquote, Wikispecies og Commons. I tillegg finnes det noen overordnede sider for å samkjøre wiki-prosjektene, disse er: Meta, Bugzilla og Wikimedia. Av disse prosjektene er de fem første språkspesifikke, mens de to siste (Wikispecies og Commons) ikke er det. For de språkspesifikke prosjektene, må man inkludere språkkoden for den språkutgaven man vil lenke til; dersom den utelates, lenker man automatisk til den engelske utgaven av det aktuelle prosjektet.

For å lenke til disse prosjektene, setter man opp en lenke, som en intern lenke, men, man må legge til litt mer informasjon, nemlig hvilket prosjekt man lenker til, og hvilken språkutgave av prosjektet man lenker til. En lenke tar da formen:

[[:no:w:Artikkeltittel]]

no representerer språket (norsk), w prosjektet (Wikipedia) og Artikkeltittel tittelen på den aktuelle siden på det prosjektet du vil lenke til. Det første kolonnet er nødvendig for å vise Mediawiki-programvaren at du vil lenke til et annet prosjekt, ellers tolker programvaren lenken som en intern lenke.

Legg merke til at all koden du skriver inn vil bli synlig i den løpende teksten, dvs. at med mindre du vil at «no:w:» vises i artikkelen, bør du legge inn en annen tittel over den eksisterende tittelen: [[:no:w:Artikkeltittel|Artikkel på Wikipedia]]; det kan være greit å inkludere litt tekst, enten i lenken, eller rett ved siden av lenken, som forklarer leseren at lenken fører til et annet prosjekt, slik at leseren ikke blir overrasket over «plutselig» å være havnet på Wiktionary.

Prefikser for forskjellige prosjekter[rediger]

For å lenke til et annet prosjekt kan man enten skrive inn en forkortelse, slik som oppgitt over: w, eller ved å skrive inn hele navnet på prosjektet. Der et prosjekt har forskjellig navn på norsk og engelsk, er det, selvsagt, det engelske navnet som brukes for å lage en lenke.

Prosjektnavn (også gyldig som kode) forkortelse
Wikipedia w
Wikikilden (Wikisource) s
Wikinytt (Wikinews) n
Wikibøker (Wikibooks) b
Wikiquote q
Wikispecies species
Commons commons
Meta m
Bugzilla bugzilla
Wikimedia wikimedia

De mest aktuelle for oss å lenke til fra Wiktionary, er først og fremst Wikipedia, slik at leseren kan lese leksikonartikkelen om det utvalgte emnet, samt Wikiquote eller Wikikildenfor å lese sitater der et gitt oppslagsord er brukt. Wikispecies kan man selvsasgt lenke til der oppslagsordet handler om den en spesifikk art. Andre prosjekter er det mindre nødvendig å lenke til, ihvertfall fra artiklene (det kan kanskje være nødvendig fra forskjellige diskusjoner om ting som gjelder Wiktionary og Wikimedia).

Maler som lenker til andre prosjekter[rediger]

Det er også mulig å bruke maler for å lenke til andre prosjekter, dette gjør at man slipper å huske på forskjellige prefikser etc.

De mest nyttige malene her er: mal:wikipedia som danner en lenke, i en boks til høyre, til en artikkel på Wikipedia (på norsk bokmål) med samme tittel som oppslagsordet, eller som kan danne en lenke til en annen artikkel på en annen språkutgave, se malen for mer informasjon.

En annen er mal:wikipedia-no som på en linje danner en lenke til Wikipedia på bokmål og Wikipedia på nynorsk for på det aktuelle oppslagsordet. (Pass på at artiklene finnes på begge utgavene av Wikipedia!) Se ellers malen for mer informasjon om hvordan den brukes.

Disse to krysses i mal:wikipediaartikkel som gir en lenke til Wikipedia på en linje. Se malen for mer informasjon om hvordan den brukes.

Fortsett til neste del av introduksjonen

Forside, 1. Redigering, 2. Formatering, 3. Lenker i Wiktionary, 4. Lenker til andre prosjekter, 5. Eksterne lenker, 6. Diskusjonssider, 7. Husk, 8. Registrering, 9. Navnerom, 10. Avslutning | Se også: Introduksjon for hvordan skrive på Wiktionary.