Wiktionary:Introduksjon (navnerom)

Fra Wiktionary

Forside, 1. Redigering, 2. Formatering, 3. Lenker i Wiktionary, 4. Lenker til andre prosjekter, 5. Eksterne lenker, 6. Diskusjonssider, 7. Husk, 8. Registrering, 9. Navnerom, 10. Avslutning | Se også: Introduksjon for hvordan skrive på Wiktionary.

Navnerom[rediger]

Den generelle url-en til norsk Wiktionary er http://no.wiktionary.org/wiki, etter denne kommer som regel oppslagsordet, i formen «ord». Noen sider pleier å ha andre ting skrevet foran seg, slik som disse introduktionssidene, som har «Wiktionary:» foran den aktuelle tittelen. Slike ord, som følges av et kolon, kalles «navnerom»: Oppslagsordene, som ikke har noe slikt foran seg, ligger i det som kalles «hovednavnerommet». (Det er, tross alt, oppslagsordene som er Wiktionarys hovedfokus.

Wiktionary:[rediger]

Dette er det prosjektrelaterte navnerommet. Det er to typer sider som faller inn i dette navnerommet: Sider der man legger ut norske Wiktionarys retningslinjer; og sider der man diskuterer ting som har med norske Wiktionary å gjøre, slik som på Wiktionary:Tinget. Her er det viktig å holde tungen rett i munnen: Sider som ikke er satt opp for å være diskusjonssider, skal ikke fungere som det, og kommentarer og innspill på disse sidene vil ikke bli verdsatt: Har man innsigelser mot en gitt retningslinje, er det best at denne diskuteres, enten på diskusjonssiden til siden der den er oppgitt, eller på Tinget. Man bør også være forsiktig med å opprette slike sider.

Hjelp:[rediger]

Dette navnerommet kan minne mye om Wiktionary: navnerommet, ettersom man på begge typer sider vil finne tips og retningslinjer for hvordan man lager og redigerer oppslag. Forskjellen mellom de to er at de tingene man finner på sider som begynner med Wiktionary:, og disse vil gjerne være mer korte og konsise i sine forklarer, er sider som finnes i Hjelp: navnerommet mer utbroderende i sine forklaringer, og det forventes gjerne ikke at leseren kan like mye om wiki-syntaks som det gjøres på en Wiktionary: side. Dersom man finner at det er en mangel i noen av hjelpesidene, eller at det mangler en forklaring på hvordan noe gjøres, så er det bare å opprette en Hjelp: side, man trenger ikke å være like forsiktig med å opprette og redigere dem, som man gjerne bør være med Wiktionary: sider.

Mal:[rediger]

Dette navnerommet brukes for å lage faste oppsett, for å gjenta informasjon på mange sider, eller for å formatere oppslagsord, slik at de blir seende like ut, og gir Wiktionary et enhetlig utseende, uten at hver side trenger å fylles opp med store mengder kode. Tilsvarende, dersom man bestemmer seg for å endre på noe ved oppsettet, kan man, ved å utføre en endring i en mal, foreta en endring på alle sider som bruker den malen, fremfor å måtte foreta en helt lik endring på alle sider. Ved å legge inn informasjon i maler, gjør man det også lettere å hente ut igjen den informasjonen som ligger i malen, f.eks. hvis man vil automatisk opprette sider av bøyde former av oppslagsord som allerede eksisterer.

Når man legger inn maler på andre sider, så skriver man inn {{malnavn}} på den siden der malen skal være. De fleste malene vil ha mulighet til å legge inn mer informasjon, som legges inn mellom loddrette streker («|»), i det som på Wiktionary kalles «parametre»; og som gjør at malens innhold tilpasses den enkelte siden den legges på.

Bruker:[rediger]

Alle som registrerer seg på Wiktionary (eller et annet Wiki-prosjekt) får sin egen brukerside, som de kan bruke til hva som helst. De fleste velger å bruke den til å gi en kort introduksjon av seg selv og sine interesser på norske Wiktionary. Man bruker den også ofte til å legge inn lenker til sider man synes er spesielt nyttige, slik at man ikke trenger å lete seg frem til dem hver gang man vil se den.

Fil:[rediger]

Disse sidene brukes til å vise filer fra wiki-prosjektenes felles mediadatabase Commons, og gjengir all informasjon om disse filene, som er tilgjengelig på Commons, slik som hvem som er opplaster, og informasjon om den enkelte filens opphavsrett etc.

Kategori:[rediger]

Alle sider på norske Wiktionary bør kategoriseres: Dette setter dem i en kontekst, og gjør dem lettere å finne igjen senere. Alle oppslagsord legges i kategorier som tar formen «Ordklasse i språk», der «ordklasse» alltid tar flertallsform. Disse ordklasse-kategoriene kategoriseres så i en kategori «Ordklasse» og en kategori «språk». I tillegg kan ord kategoriseres etter emner etter språk, disse emnekategoriene òg kategoriseres inn i «språk»kategorien. Artikler kategoriseres ved å legge inn kategorien i artikkelen, man fører ikke artikkelen opp i kategorien. De mest grunnleggene kategoriene, slik som «Ordklasse i språk» legges inn i artikkelen ved hjelp av de malene som ligger i artikkelen. Mer spesifikke kategorier, slik som emnekategorier, legges inn ved å legge en lenke til kategorien.

Tillegg:[rediger]

Som andre ordbøker har også Wiktionary sider som forklarer visse elementer av forskjellige språks grammatikk. Akkurat som kategorier, tar også tillegg formen «Grammatisk aspekt i språk». Disse sidene bør være så omfattelige så mulig, og forklare det grammatiske aspektet så grundig så mulig.

Gå til siste del av introduksjonen.

Forside, 1. Redigering, 2. Formatering, 3. Lenker i Wiktionary, 4. Lenker til andre prosjekter, 5. Eksterne lenker, 6. Diskusjonssider, 7. Husk, 8. Registrering, 9. Navnerom, 10. Avslutning | Se også: Introduksjon for hvordan skrive på Wiktionary.