Wiktionary:Oversikt over maler

Fra Wiktionary
Hopp til navigering Hopp til søk
Curly Brackets.svg

På Wiktionary brukes maler for på en enkel måte å inkludere et stykke tekst i mange artikler som ligner hverandre. For å inkludere en mal, skriv malens navn omgitt av doble krøllparenteser i redigeringsboksen. Hvis man skriver {{xxx}} vil altså innholdet av malen [[Mal:xxx]] vises når man lagrer eller forhåndsviser.

For å vise {{malnavn}}, skriv {{mal|malnavn}}.

Denne siden har til hensikt å informere om de viktigste malene og gi instruksjoner om hvordan de brukes. Den gir imidlertid ikke utfyllende informasjon om hvordan man bruker maler. For detaljert informasjon om dette, se Hjelp:Maler.

  • For å se ALLE maler, gå til Spesial:Alle sider, velg «Mal» under «Navnerom», og trykk «Gå».
  • For å se hvilke sider som bruker en spesiell mal, gå til malsiden og klikk på «Lenker hit».

Vedlikeholdsmaler[rediger]

Se den egne siden Wiktionary:Vedlikeholdsmaler

Maler for nye sider[rediger]

Maler som inneholder ordet «ny» refererer til maler som hjelper en med å opprette nye sider på Wiktionary. Først kommer språkkoden, deretter ordet «ny», og til slutt en spesifisering, for eksempel Mal:fr-ny-adj.

Disse malene brukes som grunnlag for å lage en ny artikkel. Dersom de brukes sammen med MediaWiki:Noexactmatch kan leseren velge å opprette en ny artikkel med malen som grunnlag når han eller hun søker etter et ord som ikke har noen artikkel.

Norsk[rediger]

Forkortelser, akronymer, symboler og initialord[rediger]

Hver av malene {{forkortelse}}, {{akronym}} og {{initialord}} oppretter en lenke til den tilsvarende kategorien (som er en underkategori av Kategori:Forkortelser, akronymer og initialord) samt fører dem opp i hovedkategorien. Dette gjøres for å tilfredsstille både dem som vil ha alle artiklene samlet og dem som forstår distinksjonene og ønsker å se separate lister.

  • Sammendrag:

Kategorimaler[rediger]

Hjelpemaler[rediger]

Disse malene hjelper til med å avgrense definisjoner og/eller vise at de tilhører en eller annen grammatisk kategori. De brukes for det meste indirekte i maler som {{matematikk}} og {{plurale tantum}}.

  • {{kontekst}}: Avgrenser definisjoner og legger siden til i en kategori. Sett malen rett etter «#» og foran definisjonsteksten. For eksempel kan man skrive {{kontekst|matematikk}}. Siden vil da legges til i Kategori:Matematikk. Merk at mange emner (også matematikk) har egne ferdiglagede maler, for eksempel {{matematikk}}. Dersom man bruker disse blir koden enklere å lese.
  • {{avgrens}} viser en avgrensning i et format som kan bestemmes av leseren. Standardformatet er parenteser og kursiv. Malen skal egentlig bare brukes av andre maler.

Spesielle emner[rediger]

Hovedartikkel: Wiktionary:Emnemaler

Eksterne lenker[rediger]

  • {{wikipedia}}. Denne malen lager en godt synlig lenke til en Wikipedia-artikkel om oppslagsordet.

Maler for grammatisk kjønn[rediger]

Et ords kjønn skal angis der hvor det er på sin plass. Vær sikker på at du forstår systemet i det språket du arbeider med.

Kjønn Mal Resultat
hunkjønn/femininum {{f}} f
hankjønn/maskulinum {{m}} m
hankjønn og hunkjønn/maskulinum og femininum {{m|f}} m og f
intetkjønn/neutrum {{n}} n
felleskjønn/commune {{c}} c

Maler for grammatisk tall[rediger]

Tall Mal Resultat
entall/singularis {{s}} sg.
flertall/pluralis {{p}} pl.

Kolonner[rediger]

Lange lister (slik som avlede former eller oversettelser) ser vanligvis bedre ut når de formateres i kolonner. Malene som beskrives under lager kolonner på en enkel måte.

På Wiktionary settes slikt materiale i nedtrekkbare tabeller, slik at brukeren kan lese dem hvis han eller hun ønsker. Dette gjør siden enklere å lese. For lange lister er det å foretrekke å bruke nedtrekkbare tabeller, mens korte lister godt kan være synlige.

Disse malene består av tre deler: en «topp», en «midte» og en «bunn». Plasser «topp»-malen rett over innholdet og «bunn»-malen rett under. Plasser «midt»-malen så nær midten som mulig.

Bruk bare maler fra én gruppe om gangen. Ikke kombiner maler fra forskjellige grupper, ellers vil ikke innholdet vises ordentlig.

Oversettelser[rediger]

De følgende malene viser oversettelser i en nedtrekkbar tabell. De skal bare brukes i Oversettelser-seksjonen i en artikkel. I andre seksjoner skal man bruke en av de andre malene som angis under.

«Overs-topp»-malen tar en parameter som brukes som overskrift i tabellen. Her skriver du et sammendrag av betydningen. I oppslaget for bil skriver du for eksempel «motorisert fremkomstmiddel»: {{overs-topp|motorisert fremkomstmiddel}}.

For oppslagsord med samme betydning - f.eks. minst to av bokmål/nynorsk/nynorsk sideform eller ord som kan skrives både med og uten aksent - kan man lage oversettingsmaler for enkeltord som gjør at oversettelser som legges til for ett av ordene blir tilgjengelig i begge/alle oppslagsordene. Istedenfor en liste som ovenfor, legger man inn {{o-ord1/ord2}} der oversettelene skal stå. Så oppretter man et nytt oppslagsord Mal:o-ord1/ord2 på vanlig måte. Ta gjerne kopi av "innmaten" til en annen o-mal og modifiser den - man husker da f.eks. også å kategorisere malen.

Andre lister[rediger]

De følgende malene lager lister med to kolonner i en nedtrekkbar tabell. De skal brukes i alle andre seksjoner enn Oversettelser-seksjonen.

Lister som alltid vises[rediger]

Alternativt kan man lage lister som alltid vises (de er ikke en nedtrekkbar tabell). Dette formatet bør reserveres for korte lister.

De følgene malene lister innholdet i to, tre og fire kolonner. De skal ikke brukes i Oversettelser-seksjonen.

To kolonner[rediger]
To kolonner[rediger]
Fire kolonner[rediger]

Bøyningsmaler[rediger]

Se Wiktionary:Bøyningsmaler

Forskjellig[rediger]

  • {{lyd}}: For lydfiler med gjengivelse av uttalen av et ord.
  • {{R:Xxx}}: For referanser

Se også[rediger]