Wiktionary:Wiktionary-prosjekt:Bøyningsmaler

Fra Wiktionary
Hopp til navigering Hopp til søk

Grammatikkmalene er foreløpig på et eksperimentelt stadium. Vi trenger en kvalitetsikringsprosedyre og ei liste over godkjente maler.

Her er noen krav disse malene bør oppfylle før vi kan tilrå dem i stilmanualen eller liknende steder:

 1. Malene må dokumenteres.
 2. Tabellene bør ikke vise universell informasjon. Ting som er likt for alle ord i en ordklasse, slik som presens partisipp av verb, eller genitiv av substantiv, kan heller stå på ei felles, utdypende grammatikkside. Gjentatt på hvert eneste ord i ordklassen blir det mer støy enn informasjon.
 3. Tabellene bør ha horisontal layout med en kolonne for hver form/tid/kasus og en rad for hvert alternativt bøyningsmønster. Radene bør vise tydelig hvilke former som hører til i samme tradisjon: For eksempel at jentor hører sammen med jentone og at kastet hører sammen med har kastet.
 4. Tabellene bør kunne utvides vertikalt med ulike dialekter.
 5. Radene bør tagges med aktuell kontekst, for eksempel målform, sideform og dialekt.
 6. Malene bør dokumentere bokmål, nynorsk og riksmål når disse er forskjellige.
 7. Når et bøyningsmønster går igjen i flere målformer, holder det å skrive det en gang.
 8. Vi bør benytte oss av standard navngivning, f. eks. mal:en-adj, mal:nb-verb-v1.
 9. Malene bør inneholde en mulighet for beskrive uregelrette bøyinger, for eksempel sterke verb, slik at disse vises visuelt på samme måte som regelrette.
 10. Malane må ha faste parametrar.
 11. Malene bør utformes slik at de ikke blir unødvendig store eller tunge å laste.

Overordnet struktur[rediger]

(forslag)

Vi trenger maler på tre nivåer.

 1. (laveste nivå) Maler som tar de enkelte ordformene (kolonner) som argument og lager et velforma bøyningsalternativ (rad). Maler som lager tabellhode og bunn.
 2. (mellomste nivå) Maler som lager ferdigdefinerte rader for vanlige bøyningsmønstre.
 3. (øverste nivå) Maler som lager komplette tabeller for vanlige ordgrupper, f.eks kaste-verb, adjektiv med intetkjønnsbøyning, substantiv av type m1 etc. Disse malene bør også lage kategorier.

Malene benytter maler på lavere nivå.

Navnestandard[rediger]

(forslag)

Malene på øverste nivå har navn på formen <språkkode>-<ordklasse>-<spesifikasjon> spesifikasjon kan være kodene til dokpro: m1, a2 etc. der disse er entydige, eller hva som hels annet som beskriver ordgruppene.

Eksempel: nn-sub-m1, no-verb-som-kaste

Maler på mellomste nivå har navn på formen <språkkode>-<ordklasse>-rad-<spesifikasjon>.

Eksempel: nn-sub-rad-n1-hoved, nn-sub-rad-n1-side

Maler på laveste nivå har navn på formen <språkkode>-<ordklasse>-rad.

Eksempel: nn-sub-rad

Argumentstandard[rediger]

(forslag)

Alle maler på laveste nivå har obligatorisk argumentet kontekst= som inneholder målform, eventuelt sideformer, dialekter etc.

Eksempel no-verb-rad|kontekst=riksmål

Malene på laveste nivå har argumenter for de enkelte bøyningsformene avhengig av ordklassen.

Eksempel no-verb-rad|infinitiv=gå|presens=går

Maler på mellomste nivå har alternativt argumentet kontekst= som overstyrer defaultverdier på lavere nivå.

Maler på mellomste nivå har alternativt argumenter for de enkelte bøyningsformene som overstyrer det aktuelle bøyningsmønsteret.

Eksempel nb-sub-rad-som-stol|stamme=mann|ubflertall=menn|bflertall=mennene

Maler på høyeste nivå har argumentet stamme=, subsidiært argument nr 1, med defaultverdi satt til PAGENAME.

Malen for tabellhode har argument reg=, subsidiært argument nr 1, som kan ha verdiene regelrett, uregelrett, eller en ytterligere spesifikiasjon av bøyningsmønstret. Feks. kjønn.