lovspeil

Fra Wiktionary

Norsk[rediger]

Substantiv[rediger]

lovspeil n (bokmål/riksmål)

 1. en parallelloppstilling som viser hvilken § i en lov som tilsvarer en § i en annen lov eller i et utkast til en lov
  • I 1985 utarbeidet vi en oversikt («Lovspeil») over bestemmelser i straffeprosessloven av 1887 sammenholdt med tilsvarende bestemmelser i den nye straffeprosessloven av 1981. 
   – Straffeprosessloven: lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer: Supplementshefte til Straffeprosessloven med kommentarer : påtaleinstruksen og andre bestemmelser i medhold av straffeprosessloven m.m, Bjerke, Hans Kristian Bjerke og Erik Keiserud, 1987
  • Som vedlegg til denne proposisjonen er det tatt inn et «lovspeil». «Lovspeilet» gir en fullstendig oversikt over de enkelte paragrafer i departementets lovforslag - sett i forhold til de tilsvarende bestemmelser i Kommunelovutvalgets forslag og de gjeldende kommunelover. 
   – Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Kommunaldepartementet, 1992
  • Vedlegg 2. Lovspeil 
   Høringsnotat med forslag til endringer i barneloven kap 1-6, Barne- og Familiedepartementet, 1995
  • Pettersen, Børre. Arbeidsmiljøloven før og nå: lovspeil med kommentarer. ... Boken presenterer den nye norske arbeidsmiljøloven med kommentarer, men er ingen kommentarutgave i tradisjonell forstand. Den har form som et lovspeil og inneholder en sammenstilling av ny og gammel lovtekst med kommentarer til alle endringer. Første del inneholder ny lov med henvisninger og kommentarer til gammel lov. Andre del inneholder gammel lov med tilsvarende kommentarer til ny lovtekst. Forordet redegjør bl.a. for den politiske striden mellom regjering og fagbevegelse i forbindelse med den nye loven. 
   – En oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen, Kirsten Al-Araki, 2006

Andre former[rediger]

Grammatikk[rediger]

Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn)
Entall Flertall
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
lovspeil lovspeilet lovspeil lovspeilene (bokmål/riksmål)
lovspeil lovspeilet lovspeil lovspeila (bokmål)
For genitiv av substantiv, se eieform.