Diskusjon:annen

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wiktionary

Opprydding[rediger]

Artikkelen trenger en opprydding, føler jeg. Ettersom annen og andre delvis er entall og flertall av samme determinativ demonstrativ i hankjønn og delvis også alternative ordenstall syns jeg eksemplene i inneværende artikkel utelukkende bør være for annen. Jeg finner dessuten ingen indikasjoner på at annen er pronomen. --Teodor (diskusjon) 27. feb 2013 kl. 17:33 (CET)

Jeg er helt enig at det bør ryddes opp - men er ikke sikker på hvordan. Å bare ha eksempler med "annen" her mener jeg ville tilsvare at man for verb bare lager eksempler der verbet står i infinitiv i hovedoppslaget, og må opprette oppslag på alle formene man vil lage eksempler for. Tilsvarende med substantiver og f.eks. flertall. I begge tilfeller er det vel bortimot standard at bøyningsformene bare henviser til hovedoppslaget og ikke har eksempler.
Når det gjelder belegg for det med pronomen, er jeg ganske sikker på at du kunne ha funnet belegg for det i Bokmålsordboka for ikke så lenge siden: Det er ikke så lenge siden de innførte determinativ som ordklasse der - jeg lurer på om det ikke var omtrent samtidig med at Nynorskordboka måtte gjennomgås p.g.a. den nye rettskrivingen fra 2012. Bakgrunnen finner du på en av Språkrådets sider, og den første lenken der gir en god "kjapp" oversikt over hvilke ordklasser som har flyttet seg hvor. En av endringene er også at ordenstallene faktisk er blitt adjektiv. For det som nå står i Bokmåls-/Nynorskordboka regnes som determinativ lister opp mange av de tidligere pronomenene blant eksemplene der ordet brukes "som substantiv".
Det var en diskusjon på Tinget der dobbelt overskrift for ordklasser ble foreslått som løsning for å ivareta både folk som er vant til "gammel" oppdeling og dem som lærte den nye. At Bokmåls- og Nynorskordboka på det tidspunktet fulgte "gammel" standard, var også en grunn til å ikke skulle gå helt over til den nye - i tillegg til at det ville være lettere å innføre gradvis (uten at man måtte gå gjennom alle eksisterende oppslag umiddelbart). Hva man gjør med ord på andre språk, var også med i diskusjonen. Noe jeg ikke husker var oppe da (og jeg ikke så da jeg skummet diskusjonen), var at det vil føre til at samme ordklasse er med i to "dobbeltoverskrifter" - f.eks. at vi for "annet" skilte ut ordenstallet fra adjektiv og plasserte det under "Adjektiv"/"Tallord".
(Jeg har ikke sjekket om det har vært diskusjoner før eller senere på dette.)
Det at Bokmåls-/Nynorskordboka nå bruker de nye ordklassene, kan vel være et påskudd til å ta opp diskusjonen på Tinget igjen, siden det øker forvirringen og behovet for at den gamle løsningen faktisk blir brukt eller å finne en annen. Og hvis vi bruker den tidligere løsningen, bør vi anbefale en rekkefølge på overskriftene? Hva annet bør gjøres? F.eks. bør vel eieform-delen av pronomentabellene få med et tillegg om Determinativ (possessiv) under "Dobbelt overskrift"-løsningen. Og så lenge de nye begrepene ikke "forbys" - de er delvis tatt i bruk som enkeltoverskrifter - har vi noen synspunkter på hvordan de - særlig pronomen og determinativ skal settes opp? Bare ordklasse, ordklasse (undergruppe) eller bare undergruppe? Andre problemer?
Jeg oppretter ikke noen Tinget-sak på dette nå - har ikke kapasitet til å "dra" den nå. Skal prøve å følge med og evt. bidra der jeg kan.
--Mede (diskusjon) 3. mar 2013 kl. 17:26 (CET)
Det ble et litt langt svar, det der, Mede. Du har sikkert rett. Men jeg syns ikke analogien med verb i andre former holder helt. Hvis eksempelet som brukes kan forveksles med en annen ordklasse, forvirrer det bare. Verb er lettere å holde adskilt enn ord som kan være både pronomen, adjektiv og jeg vet ikke hva i forskjellige varianter. Derfor tenker jeg at eksemplene bør være intuitivt lette å forstå. --Teodor (diskusjon) 3. mar 2013 kl. 21:12 (CET)
Jeg er fortsatt enig at det ikke er bra med nesten bare andre-eksempler - i tillegg til ordklassegrums, at sideformene på nynorsk bør vekk eller kommenteres p.g.a. rettskrivningsreformen fra i fjor, det mangler oversettelser og kanskje enda litt til? Men med det jeg sjekket sist jeg skrev her, tror jeg nå det fortsatt ikke trenger å bli mer enn to ordklasser her: Pronomen/Tallord etter gammel inndeling og Determinativ (demonstrativ)/Adjektiv etter den nye. I første omgang er det vel greiest å bare bruke gammel oppdeling her som stort sett ellers.
Digresjon: I Bokmåls-/Nynorskordboka står forresten også ordenstall-betydningen av annen/annan som determinativ, mens andre ordenstall står som adjektiv. De er klar over det, og har det høyt på lista over ting som bør gjøres noe med.
Godt mulig at jeg gjør et forsøk på opprydning her om ikke så lenge - men vil ha litt god tid, det er nok å gjøre. Jeg vil helst også sjekke om det trengs endringer på sidene som lenker hit (annet osv). --Mede (diskusjon) 5. mar 2013 kl. 16:48 (CET)