Hjelp:Kategorier

Fra Wiktionary
Lær å skrive på Wiktionary
Velkommen
Språk og ordklasser
Definisjoner
Eksempler og sitater
Andre former
Etymologi
Uttale
Grammatikk
Synonymer, antonymer
og beslektede ord
Oversettelser
Kategorier
Maler

Alle oppføringer bør kategoriseres, først og fremst etter ordklasse og språk. Videre kan et ord også kategoriseres etter etymologi, temaer, etc. Mye av kategoriseringen kan enkelt gjøres ved hjelp av maler, men alle kategorier kan også føres ved ren tekst. For å føre opp en kategori enkelt, skriver du [[Kategori:<kategori>]], f.eks. [[Kategori:Verb i engelsk]] for verb i engelsk språk. (Se mer innførende om hvordan redigere på Hjelp:Hvordan redigere en oppføring.)

Kategorisering etter ordklasse og språk[rediger]

Alle ord skal kategoriseres som [[Kategori:Ordklasse i språk]]. For eksempel er ordet chair kategorisert i Kategori:Substantiv i engelsk (se kategoriene nederst på siden). Dersom oppføringen ikke er lemmaoppføringne av ordet (hovedoppslaget), bør de kategoriseres etter hva slags form de er, se for eksempel Kategori:Flertall i engelskchairs og Kategori:Presens i norskløper.

Kategorisering ved hjelp av maler[rediger]

Det finnes en rekke maler for oppslagslinjen, som både fungerer som kategoriseringshjelp. En oversikt over disse finnes i Kategori:Ordgruppemaler. Den mest grunnleggende slike malen er {{infl}}: Denne tar to grunnleggende parametre, men kan ta flere: det første parameteret er språkkoden for språket ordet kommer fra, og det andre er ordklassen. Ordklassen kan enten forkortes eller skrives ut i fullt. Er man litt usikker på hvilken forkortelse en ordklasse har, kan det kanskje være greiest å skrive fullt ut. Et substantiv i norsk vil da ta {{infl|no|sub}} eller {{infl|no|substantiv}}. En del språk har også sine egen oppslagsmaler, laget spesifikt for seg, f.eks. kan man, for et norsk substantiv, burke den spesifikke malen {{no-sub}}. Det er ingen forskjell mellom det denne gjør, og det infl-malen gjør.

Kategorisering etter fellestrekk[rediger]

Etymologi[rediger]

Oppslag hvor etymologien er inkludert, kan (slik systemet er nå) kategoriseres etter hvilket språk ordet kommer fra. For eksempel kan ordet demokrati kategoriseres i Kategori:Ord med rot i gresk, eller enda mer nøyaktig, Kategori:Ord i norsk med rot i gresk. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av mal: Ved å skrive {{opphav|gresk}}, får man frem teksten «gresk», og ordet blir samtidig kategorisert som Kategori:Ord med rot i gresk. Dersom man skriver inn {{opphav|gresk|språk=no}} (språket defineres ved språkkoder), kommer oppføringen i stedet i kategorien Kategori:Ord i norsk med rot i gresk.

Oppføringen skal ikke føres i både kategori:Ord med rot i xxx og kategori:Ord i yyy med rot i xxx, da ord i den siste kategorien automatisk er en underkategori av den første.

Temaer[rediger]

Ord kan kategoriseres etter temaer, f.eks. gir Kategori:Dyr god oversikt over hvilke oppføringer som omhandler dyr (dersom de faktisk er kategorisert), mens Kategori:es:Dyr gir oversikt over oppføringer som omhandler dyr på spansk.

Kategorisering av kategorier[rediger]

Å kategorisere kategoriene igjen, er med på å bygge et godt og oversiktlig kategorisystem. Samtlige kategorier bør igjen kategoriseres i overordnede kategorier, som oftest to. Språk/ordklasse-kategorier (for eksempel Verb i engelsk) kategoriseres i overordnede språk- og ordklassekategorier (i dette eksempelet Kategori:Verb og Kategori:Engelsk). Dette kan føres slik:

[[Kategori:Engelsk]]
[[Kategori:Verb|Engelsk]]

Ordet Engelsk etter Kategori:Verb plasserer kategorien under bokstaven E i kategorien over.


Kategorisering av maler[rediger]

Også maler bør kategoriseres, for at det skal være lett å finne frem til maler som tidligere er laget, slik at man slipper å lage samme mal flere ganger, og kan se sammenhenger mellom hvordan ulike maler er oppbygd, slik at de blir lette å lage. Se også Kategori:Maler