Hopp til innhold

Hjelp:Oversettelser

Fra Wiktionary
Lær å skrive på Wiktionary
Velkommen
Språk og ordklasser
Definisjoner
Eksempler og sitater
Andre former
Etymologi
Uttale
Grammatikk
Synonymer, antonymer
og beslektede ord
Oversettelser
Kategorier
Maler

Å vise oversettelser fra norsk til andre språk er en viktig del av Wiktionarys funksjon. Denne siden viser hvordan man skriver det når man skal oversette et norsk ord til andre språk. Fra et annet språk til norsk er det nok å lage et oppslag for ordet og så skrive hva dette ordet betyr eller blir oversatt til på norsk.

Standardoppsett[rediger]

Enkelt eksempel (for stemme):

{{overs-topp|menneskestemme}}
*{{overs|en|voice}}, {{o|en|vox}}
{{overs-midt}}
*{{overs|pt|voz|m}}
{{overs-bunn}}

{{overs-topp|stemme ved valg}}
*{{overs|en|vote}}
{{overs-midt}}
*{{overs|pt|voto|m}}
{{overs-bunn}}

... som vil gi oppsettet

Forklaring av malene[rediger]

{{overs-topp}}, {{overs-midt}} og {{overs-bunn}} lager to kolonner med oversettelser, som kan kollapses (vises eller ikke vises). Disse skal alltid være med. overs-topp tar én parameteter, en kort beskrivelse eller definisjon (et par ord er ofte nok – hoveddefinisjonen er over), som i

{{overs-topp|stemme ved valg}}

Det bør være en oversettelsesseksjon pr. definisjon (under samme ordklasse-overskrift), og de settes i lik rekkefølge. Hvis man ikke angir en kort forklaring havner siden i vedlikeholdskategorien Kategori:Overs-topp-malen mangler overskrift (som ideelt sett alltid burde være tom ..).

{{overs}} og {{o}} brukes for å angi oversettelser til andre språk. overs skal alltid være med; o brukes for å angi flere oversettelser til samme språk. Parametrene er, for begge, språkkode, ord og eventuelt kjønn, som i

{{overs|pt|voto|m}}
  • pt er språkkoden for portugisisk. Liste over språkkoder finnes her.
  • voto er ordet du vil oversette til; dette ordet på portugisisk tilsvarer det norske «stemme» (ved valg).
  • m angir at ordet er et hankjønnsord. Mulige kjønn er m, f, n og c.

Samme oversettelse for flere ord[rediger]

For å unngå å måtte legge inn samme oversettelser på flere sider, kan man enten bruke en mal (spesielt brukt ved ulike skrivemåter, som ved idag og i dag), som man bruker på begge sidene, eller man kan henvise til en annen side der relevante oversettelser står.

Maler har på sidene formen

{{o-skrivmåte 1/skrivemåte 2}}

og brukes der ordet betyr akkurat det samme, men har litt ulik skrivemåte, f.eks. forfatter (bokmål/riksmål) og forfattar (nynorsk) (mal:o-forfatter/forfattar), eller tape og teip (mal:o-tape/teip). Dette gjøres for å ikke favorisere den ene eller andre skrivemåten, slik at alle skriveformer får med alle oversettelser.

De fleste av slike maler ligger i Kategori:Oversettingsmaler for enkeltord (alle skal ligge i denne kategorien).

Ved synonymer, der det er én hovedbetydning og andre ord kan bety det samme, henviser man heller til hovedbetydningen. Se f.eks. adresse. I dette tilfelle bruker man malen {{overs-se}}:

Oversettelse mangler[rediger]

Dersom du ikke vet hva et ord er på et annet språk, men anser det som ønskelig at Wiktionary har en oversettelse til dette språket kan du angi dette ved malen {{overs-mangler}}; for eksempel kan man savne dette for fransk i eksempelet over, og legge inn

{{overs-topp|stemme ved valg}}
*{{overs|en|vote}}
*{{overs-mangler|fr}}
{{overs-midt}}
*{{overs|pt|voto|m}}
{{overs-bunn}}

... som vil gi oppettet

Ideen er at noen andre da kanskje legger merke til at ordet ikke har oversettelse til fransk og legger den inn på et senere tidspunkt. Siden blir også kategorisert i Kategori:Oversettelser mangler (fransk) (tilsvarende kategorier finnes for andre språk) som kan brukes som utgangspunkt for å finne andre sider som mangler oversettelse til fransk.

Merk at det ikke er ønskelig å liste opp allverdens språk på denne måten (det bær være noenlunde realistisk at noen legger inn en oversettelse etterhvert). Noen ord finnes bare på norsk (f.eks. en del demonymer, som trønder og halling); en del ord finnes på noen andre språk, men ikke alle (f.eks. en del uttrykk, som skille klinten fra hveten) og da er det heller ikke ønskelig å si at oversettelse mangler – den finnes jo ikke, og vil aldri legges inn.

Oversettelser trenger sortering[rediger]

Se også: Hjelp:Hvordan sortere oversettelser

Hovedregelen for oversettelser er at vi har én seksjon per definisjon. Av og til legger man inn flere definisjoner, f.eks. ved å dele opp en definisjon i flere (presisering). Oversettelsene bør da endres tilsvarende, men man vet ikke alltid om en oversettelse dekker alle betydningene.

Hvis du ikke er sikker på en oversettelse etter en slik endring, legg denn inn under en egen seksjon for overs-trengersortering, f.eks. som i

{{overs-trengersortering}}
*{{overs|en|vote}}
{{overs-midt}}
{{overs-bunn}}

Dette er bedre enn å ukritisk kopiere over alle oversettelsene til alle definisjonene – andre har da mulighet til å se at dette er en oversettelse, og legge den inn under riktig betydning dersom de vet hvor oversettelsen hører hjemme. Sider med denne malen finnes i vedlikeholdskategorien Kategori:Oversettelser som bør sorteres etter betydning.

Hvis du vet at en oversettelse kan brukes under noen definisjoner, men ikke er sikker på alle, kan du legge inn oversettelsen der du vet og eventuelt legge inn en overs-mangler på de andre. Det tar som oftest lang tid før noen sorterer slike oversettelser, så prøv, så langt du kan, å sortere oversettelsene selv.