Hjelp:Trenger referanse

Fra Wiktionary
Wiktionary
Redigere Wiktionary
Hjelp
Velkommen
Redigere en oppføring
Oppsett
Stilmanual
Knep
Emner
Annet
Bruke Wiktionary
Siste endringer
Tinget
Prosjekter
Sletting

Enkelte artikler på Wiktionary er merket med

{{trenger referanse}}

Eksempler på slike kan være følgende:

  • definisjoner som kan virke usannsynlige
  • påstander om at et ord er ute av bruk
  • henvisninger til at et ord kun brukes i visse sammenhenger

Du kan også tilføre denne merknaden på ord du lager eller redigerer selv. Det kan være du er rimelig sikker på en definisjon men opplever at det er vanskelig å finne noe som dokumenterer dette. At grønn både er en farge men også betyr en som er fersk i sitt fag er rimelig kjent av alle. Hvis du derimot tar med en definisjon som ikke er alment kjent, kan det være hensiktsmessig enten å finne frem et sitat fra en bok, avis eller lignende. Eventuelt anføre {{trenger referanse}}.