Wiktionary:Sletting

Nytt emne
Fra Wiktionary
Siste kommentar: for 2 måneder siden av Leonidlednev i emnet Diskusjon
Indeks Sletting
Her kan du foreslå oppføringer for sletting.


Arkiv[rediger]

Gamle diskusjoner blir etter hvert flyttet til Beholdt eller Slettet.

Diskusjon[rediger]

uforlegenhet, uforlegenheta[rediger]

Finnes disse egentlig? Mewasul (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 06:17 (CEST)Svar

Man kan sette en u- foran alle(?) adjektiv, og -het etter. Spørs om det betyr at alle variantene bør få egne oppslagsord. Kanskje en omdirigering til grunnformen forlegen (eventuelt til forlegenhet som faktisk er en blålenke)? - Soulkeeper (diskusjon) 12. okt. 2017 kl. 22:57 (CEST)Svar

Høyre og Venstre[rediger]

Jeg vet ikke om vi har noen rettningslinjer på politiske partier – men sålangt jeg vurderer det er dette utover hva vi bør dekke av informasjon. høyre og venstre kan derimot gjerne gi informasjon om politisk orientering. (Og vi bør ha ord som høyrevendt, venstrevendt, sentrumsparti, etc. .. og andre ord som flertallsregjering, mindretallsregjering, koalisjonsregjering, stemmeseddel, sofavelger, førstegangsvelger, forhåndsstemme. Flere?) Mewasul (diskusjon) 31. aug. 2017 kl. 10:05 (CEST)Svar

Skal slettes ikke være veldig bestant på dette, altså, og jeg ser at en-wikt f.eks. dekker en:Labour Party. Men hvor skal vi sette grensen hvis vi tar med politiske partier? :) Mewasul (diskusjon) 31. aug. 2017 kl. 10:23 (CEST)Svar

Gavia immer[rediger]

Gavia immer er et vitenskapelig navn på en art av fugler. Den korrekte skrivemåten er med stor G, og helst i kursiv hvis mulig. Oppslaget har blitt flyttet til gavia immer med liten g et par ganger, noe jeg tar som et tegn på at vitenskapelige («latinske») artsnavn kanskje ikke hører hjemme på Wiktionary i det hele tatt. - Soulkeeper (diskusjon) 12. okt. 2017 kl. 22:53 (CEST)Svar

(Flyttet siden tilbake til med stor bokstav) Usikker, og som du kanskje kan gjette ihvertfall ikke et område jeg har tillagt stor vekt til nå. På en side kan disse navnene med fordel nevnes i det norske oppslaget. På en annen side er det ord, de har en betydning, og de er klart i bruk. Og selv om vi står fritt til å velge vår egen policy: Ordene har oppslag på flere andre utgaver av Wiktionary, som tilsier at de har funnet de verd å inkludere slike oppslag. Mewasul (diskusjon) 12. okt. 2017 kl. 23:16 (CEST)Svar
Litt off-topic, men jeg ser at forkortelsen lat. brukes om vitenskapelige navn. Dette er riktignok en tradisjon, men ikke veldig presist da vitenskapelige navn også består av mye gresk. I tillegg blandes det i noe mindre grad inn andre språk, egennavn (spesielt personnavn og stedsnavn), og i de senere tiår sågar popkultur-referanser og alt mulig annet rart. Om stilmanualen for dette skal være basert på tradisjon eller presisjon skal jeg ikke ha noen veldig sterke meninger om, men jeg skal innrømme at jeg personlig heller mot presisjon. Kanskje forkortelsen vit. hadde vært mulig å bruke, og om dette blir uforståelig for den jevne leser kan forsåvidt vitenskapelig skrives ut. Bare mine fem øre. - Soulkeeper (diskusjon) 13. okt. 2017 kl. 00:02 (CEST)Svar
Jag har ändrat alla uppslag i Kategori:Vitenskapelige navn att få stor begynnelsebokstav och att de är kursiva. På svenskspråkiga Wiktionary har vi rubriken "Tvärspråkligt" (dvs. används över språkgränserna), interlingual på engelska. Jag såg att Gavia immer förklaras med "islom". På svenska är det "svartnäbbad islom", och jag tror att bara "islom" inte är specifikt nog, eftersom det finns många olika islom-arter och Gavia immer bara är en av dem. ~ Dodde (diskusjon) 13. okt. 2017 kl. 00:11 (CEST)Svar
Et av problemene med populærnavn/vulgærnavn er at ulike taksonomiske grupper kan være homonyme på tvers av språk. På norsk er «islom» spesifikt nok, selv om det kanskje ikke er det på svensk; Det er det «offisielle» (anbefalte) norske navnet på arten. Du kan søke det opp i Artsdatabanken (underlagt Kunnskapsdepartementet). Navnelikhet mellom arter og slekter er ikke uvanlig på norsk, og på Wikipedia løses det ved å skrive navnet på arter i entall og større grupper i flertall. F.eks. «stork er en art i familien storker». I tilfellet islom har ikke slekten et norsk navn men omtales som Gavia, og familien omtales som lomfugler. - Soulkeeper (diskusjon) 13. okt. 2017 kl. 01:24 (CEST)Svar
Tverrspråklig/flerspråklig bør vi også få standardisert .. ([1], [2]) .. og kategorisert litt mer systematisk. Enig med at vi bør vektlegge presisjon, og bruke vitenskapelig navn (eller bare angi i parentes). Og ellers er det en tanke å ha en veldig standardisert måte å angi alle dyr/planter/etc. på, slik at de har noenlunde lik struktur (det er på min todo-list, men med uklar prioritet). Mewasul (diskusjon) 13. okt. 2017 kl. 04:22 (CEST)Svar

@Soulkeeper: Dette er en stund siden, men: Jeg foreslår å beholde Gavia immer og andre vitenskapelige navn – og å gi de struktur slik som f.eks. på Anser albifrons (har tatt alle på a nå). Virker det riktig, ser det fint ut? Mewasul (diskusjon) 25. nov. 2017 kl. 01:59 (CET)Svar

Joda, det ser bra ut det. Enda bedre hadde det kanskje vært med en mal tilsvarende nb:w:Mal:Kursiv tittel. Hvis det er forenelig med stilmanualen her, da. - Soulkeeper (diskusjon) 25. nov. 2017 kl. 03:16 (CET)Svar
Jo tenkte på det, men er et problem på de (få) sidene der ordet også har en annen betydning, på et annet språk, der tittelen ikke skal være i kursiv. Se f.eks. en:Uta. Mewasul (diskusjon) 25. nov. 2017 kl. 07:33 (CET)Svar

Noen dyrelyder – og lignende ord[rediger]

Kom over wanwan, kyankyan og wang-wang fra oppslaget voff. Dette blir fremstilt som ord/oppslag i språk som bruker andre skriftsystemer, og dette er mest sannsynlig transkripsjoner. Er det noen grunn til å beholde disse, og lignende ord? Vet det ikke er noen som aktivt jobber med disse språkene her for tiden, men nevner det likevel og lar det stå en tid så det er mulig å komme med innspill før de ev. slettes. :) Mewasul (diskusjon) 6. apr. 2018 kl. 06:03 (CEST)Svar

Slettet. Mewasul (diskusjon) 10. mai 2018 kl. 07:41 (CEST)Svar

Kategori:Nordien og Kategori:Slovio[rediger]

Såvidt jeg vet har man aldri diskutert gjennomgående her hvilke språk som skal inkluderes, eller ikke. «Hva er et språk?» er kanskje ikke en problemstilling man tenker på så ofte, i og med at dette er noe man har en noenlunde klar forståelse for hva er, helt til man må gi en helt tydelig definisjon og avgjøre grensetilfeller.

Hvis vi, i mangel av egen diskusjon, følger en-wikts konvensjon for hva som skal inkluderes av planspråk (se en:Wiktionary:Criteria for inclusion) faller disse to utenfor. Vi må ikke følge en-wikt, men det bør vel kanskje begrunnes på et vis hvis vi beholder disse. Jo mer vi inkluderer, jo mer vedlikeholdsarbeid får vi – derfor er det lurt å sette slike avgrensninger. Mewasul (diskusjon) 6. apr. 2018 kl. 06:57 (CEST)Svar

  • Relatert: Kategori:Alemannisk – denne er jeg ikke sikker på. Vi har en artikkel på Wikipedia om no:Alemannisk. Uklart hva som er språkkoden – Wikimedia-prosjektene ligger på als, men dette er også ISO-koden til tosksik, en «dialekt» eller variant av albansk. en-wiki sier gsw, men det er også språkkoden til sveitsertysk. Dersom vi skal beholde denne bør dette klargjøres, og man bør definere autorative kilder for språket. Mewasul (diskusjon) 25. jul. 2018 kl. 16:18 (CEST)Svar

polarsirkelgloben[rediger]

Vi har ingen bestemt rettningslinje på hvilke egennavn vi tar med eller ikke. Men en statue? Mewasul (diskusjon) 1. sep. 2018 kl. 07:50 (CEST)Svar

plubdig and kavdig[rediger]

Quick deletion request for vandalism (SWMT) —Eihel (diskusjon) 27. jul. 2019 kl. 00:25 (CEST)Svar

Når katten er borte, dansar musene på bordet[rediger]

Vandalisme. --Leonidlednev (diskusjon) 27. nov. 2023 kl. 17:23 (CET)Svar

krøllalfa[rediger]

Vandalisme. --Leonidlednev (diskusjon) 8. mar. 2024 kl. 20:58 (CET)Svar