Hopp til innhold

Wiktionary:Emner

Fra Wiktionary
Wiktionary
Redigere Wiktionary
Hjelp
Velkommen
Redigere en oppføring
Oppsett
Stilmanual
Knep
Emner
Annet
Bruke Wiktionary
Siste endringer
Tinget
Prosjekter
Sletting

En del ord faller naturlig inn i kategorier som sier noe om hva de er: F.eks. vil man kunne si at en rose er en blomst, Danmark er et land og en trekant er en geometrisk figur. Vi forsøker å lage kategorier etter alle slike emner, ettersom vi finner kategorier å plassere ulike ord i. Ettersom Wiktionary dekker mange språk, sorterer vi de også etter språk (angitt ved språkkode). Disse kategoriene er på formen [[Kategori:<språkkode>:<Emne>]]. Det vil si at rose hører hjemme i kategorien Kategori:no:Blomster; hvis du går inn på siden rose vil du se denne kategorien helt nederst på siden.

Språkkoder[rediger]

Ettersom Wiktionary dekker veldig mange språk, ville det fort blitt uoversiktlig om alle oversettelser av rose ble satt inn under en felles kategori Kategori:Blomster. Denne kategorien er derfor delt opp i mange kategorier, se Kategori:Blomster etter språk – herfra kan du komme til tilsvarende kategori for norsk, engelsk, tysk, spansk ... og denne kategorien vil vokse ettersom Wiktionary får tilsvarende oppslag og kategorier for flere språk.

Det norske ordet rose hører altså hjemme under Kategori:no:Blomster, mens det engelske ordet (rose) hører hjemme under Kategori:en:Blomster. Tilsvarende hører Danmark under Kategori:no:Land, mens Denmark hører hjemme under Kategori:en:Land.

Bokmål og nynorsk[rediger]

Dersom et ord skrives ulikt på bokmål og nynorsk, kategoriseres ordet under [[:Kategori:nb:Emne]] eller [[:Kategori:nn:Emne]] istedenfor under [[:Kategori:no:Emne]]. Kategoriene for de ulike målformene kategoriseres under [[:Kategori:no:Emne]] igjen. Se f.eks. hvordan det er gjort for Kategori:no:Land.

Kategorier uten språkkoder[rediger]

Kategorier uten språkkode som prefiks er forbeholdt rene kategorier. Det vil si at f.eks. under Kategori:Botanikk vil man kunne finne kategorier som Kategori:Blomster og Kategori:Trær, såvel som kategorien Kategori:Botanikk etter språk – men kategorier uten språkkode som prefiks skal i utgangspunktet ikke inneholde rene oppslag.

Dette er ulikt hvordan det ble gjort tidligere, hvor kategorier uten språkkode inneholdt norske ord – så dersom du ser slike tilfeller, hjelp oss gjerne med å rydde opp slik at alle oppslagene får hver sin språkkode!

Kategorisering av kategorier[rediger]

Et emne er ofte en del av et mer omfattende tema, og vi kategoriserer hver kategori etter dette. Eksempelvis vil Kategori:Blomster høre hjemme under Kategori:Botanikk. Denne kategoriseringen overfører vi til hvert språk, slik at Kategori:no:Blomster blir en underkategori av Kategori:no:Botanikk. I tillegg ønsker vi å beholde oversikten på tvers av språk, så vi legger også inn kategorien Kategori:Blomster etter språk – her kan man gå fra emne til ønsket språk.

Kategorier som Kategori:Blomster etter språk kategoriseres videre under Kategori:Botanikk etter språk (samme hierarki).

Kategorier du ikke kan finne en mer generell kategori for kan kategoriseres under Kategori:Emner, eller som [[Kategori:språkkode:Emner]] (se f.eks. Kategori:no:Emner).

Hva gjør vi når kategoriene blir for store?[rediger]

Ettersom vi får flere og flere oppslag kategorisert under samme kategori, vil disse bli store og uoversiktlige. Ofte er tilfellet at man kan dele opp kategorien i flere underkategorier, og flytte relevante ord til disse. Hvis f.eks. Kategori:no:Blomster blir uoversiktlig og inneholder mange forskjellige typer roser, vil en mulig underkategori være Kategori:no:Roser; alle ord som har med roser å gjøre kategoriseres så til å tilhøre denne kategorien istedenfor kategorien no:Blomster (et ord skal altså ligge i begge disse kategoriene – poenget er jo å gjøre ting mer oversiktlig). Se f.eks. hvordan dette er gjort på engelsk wiktionary, en:Category:en:Roses.

Det er ingen faste regler for hvor stor en kategori skal være, men en kategori bør enten inneholde eller ha potensiale flere beslektede ord, og være så liten at det er overkommelig å finne alle ord innen den gitte kategorien.