Wiktionary-tillegg:Ustøttede titler

Fra Wiktionary

På grunn av tekniske begrensninger er det noen sidenavn som ikke blir godtatt på Wiktionary. Siden Wiktionary bruker termen som defineres som sidenavn, er det noen termer som ikke kan ha sin egen oppføring. Noen av dem er samlet her isteden. (For mer informasjon om tekniske begrensninger som er i programvaren som Wiktionary kjøres med, se MediaWiki-håndboka).


[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Symbol[rediger]

(mellomrom)

 1. mellomrom (brukt til å separere ord fra hverandre).

#[rediger]

Se også:

Flerspråklig[rediger]

Symbol[rediger]

#

 1. (programmering) nummertegnet

.[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

.

 1. punktum (brukt til å indikere slutten på en setning)
 2. I noen tellesystemer, desimalskilletegn
 3. I noen tellesystemer, tusenskilletegn.

Synonymer[rediger]

desimalskilletegn

 • , (i noen tellesystemer)

tusenskilletegn

 • , (i noen tellesystemer)

:[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

:

 1. kolon

<[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Symbol[rediger]

<

 1. Mindre enn; brukt for å vise at nummeret til venstre har lavere verdi enn det til høyre.
  for alle x mindre enn tre
  x er mindre enn tre

Synonymer[rediger]

Antonymer[rediger]

Relaterte termer[rediger]

<3[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Etymologi[rediger]

Fra sin form som hjerte.

Verb[rediger]

<3

 1. (uttrykksikon) elske

>[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Symbol[rediger]

>

 1. Større enn, mer enn; brukt for å vise at nummeret til venstre er av større verdi enn det til høyre.
  for alle x større enn tre
  x er større enn tre

Synonymer[rediger]

Antonymer[rediger]

Relaterte termer[rediger]

[[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

[

 1. venstre hakeparentes

Relaterte termer[rediger]

][rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

]

 1. høyre hakeparentes

Relaterte termer[rediger]

_[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Symbol[rediger]

_

 1. Understreksymbolet, ofte brukt istedenfor mellomrom i e-postadresser.
  E-postadressen min er ola_nordmann@eksempel.no.

|[rediger]

Se også:  og ׀

Flerspråklig[rediger]

Symbol[rediger]

|

 1. vertikalstrek
 2. (matematikk) som har den egenskapen at
 3. (matematikk) absolutt verdi
  |-3| = 3
  For x = (1,1), og y = (4,5), |x – y| = √([1–4]2 + [1–5]2) = 5
 4. determinant
  |A| betyr determinanten av matrisen A
 5. (matematikk) kardinalitet
 6. (statistikk) betinget sannsynlighet


{[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

{

 1. venstre krøllparentes

Relaterte termer[rediger]


}[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

}

 1. høyre krøllparentes

Relaterte termer[rediger]

[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

 1. venstre vinkelparentes

Relaterte termer[rediger]


[rediger]

Flerspråklig[rediger]

Wikipedia på bokmål/riksmål har en artikkel om:

Wikipedia

Symbol[rediger]

 1. høyre vinkelparentes

Relaterte termer[rediger]