Wiktionary:Importering

Fra Wiktionary

Brukere med status som importører har mulighet til å importere sider med historikk fra andre Wikimedia-prosjekter. Muligheten finnes først og fremst med tanke på å flytte eller kopiere innhold over fra Wikipedia, men teknisk sett er det også mulig å importere fra andre prosjekter.

Importørrettigheter gis etter behov; det er slett ingen høy terskel for å bli importør, men man må aktivt be om det. Administratorer og byråkrater har mulighet til å tildele importørstatus. Se her for oversikt over alle aktive importører.

Nyttig info[rediger]

Kommer man fra Wikipedia eller andre Wiktionary-prosjekter vet man allerede en del om hvordan prosjektet fungerer. Et par ting er likevel å nevne:

  • Syntaks: Norsk kommer først, deretter alle andre språk alfabetisk. Norsk er samlet under én overskrift, vi dekker bokmål, nynorsk, riksmål og unormert (herunder dialekter, men husk at ordene må kunne dokumenteres). Hvilken målform som gjelder angis med {{norm}} (innebygd i de fleste maler), så vanligvis holder det å angi språkkoder no, nb eller nn. Se Wiktionary:Om norsk for mer informasjon om oppslag for norsk, og Wiktionary:Stilmanual om generelle oppslag.
  • Oppslagsordene er stort sett skrevet med små bokstaver (egennavn unntatt). Det innebærer et ekstra steg ved flytting fra Wikipedia: Først over til tilsvarende tittel, deretter til (uten omdirigering) tittel med liten bokstav. I enkelte tilfeller kan tittelen finnes fra før – isåfall må innholdet flettes inn i oppføringen på vanlig måte.
  • Relevanskriterier: Vi følger stort sett engelsk Wiktionary, i og med at ingen spesifikke retningslinjer er vedtatt for dette prosjektet. Se Wiktionary:Relevanskriterier for dette. Stort sett er «alle vanlige ord og uttrykk» godtatt. Ordet bør forekomme i flere uavhengige kilder (minst tre). Uttrykk (bestående av flere ord) inkluderes dersom uttrykket har en mening i seg selv, for eksempel er grønne fingre verdig en oppføring, mens grønt eple (ingen mening utover fargeangivelse) ikke tas med.
  • Referanser: Generelt er referanskravet lavere her enn på Wikipedia – det er viktigere å faktisk holde prosjektet levende. Språk, ordklasse, definisjoner, uttale, synonymer/antonymer/lignende ord og oversettelser trenger ikke og bør ikke ha referanse – denne informasjonen bør være generell nok til å stå for seg selv. Sitater og etymologi (utover enkel informasjon som «sammensatt av ...» og lignende) bør kildebelegges, se Kategori:Referansemaler for relevante maler. Grammatikk er som regel ikke kildebelagt, og ihvertfall for nå er det greit å ikke oppgi kilde her.
  • Ikke alt på Wiktionary er ferdig utviklet, og du vil sannsynligvis finne mange ting som ikke gjøres konsistent, som trenger dokumentasjon, eller burde ha vært løst på en bedre måte. Si gjerne ifra dersom det virker viktig å få noe i orden – med mange ting som må gjøres er det ikke alltid lett å finne ut hva som bør prioriteres.

Oppslagene som flyttes over trenger slettes ikke utvides i noen stor grad, eventuell ekstra informasjon kan komme senere. Det er greit å legge inn et minimum av formatering i det å angi språk, ordklasse, oppslagslinje og definisjon i følgende format (eksempler for alle målformer og bokmål vist):

Egennavn (alle målformer)
==Norsk==
===Egennavn===
{{no-egen}}

#''definisjon''
Substantiv (bokmål)
==Norsk==
===Substantiv===
{{nb-sub|m}}

#''definisjon''

Ikke vær redd for å gjøre feil, og ikke vær redd for å spørre om hjelp.

Ønske om rettigheter[rediger]

Angi ønsker om importrettigheter her.
  • ...