Hopp til innhold

Wiktionary:Om norsk

Fra Wiktionary
Språk: Norsk
Språkkode: no
Hovedkategori: Kategori:Norsk
Etter tema: Kategori:no:Emner
Vedlikehold: Kategori:Mangler (norsk)
Brukere: Kategori:Bruker no
Se også: Wiktionary:Stilmanual

Norsk er hovedspråket på denne Wiktionary-utgaven. Denne siden tar for seg generelle anbefalinger for hvordan oppslag på norsk bør se ut, der dette går utover informasjon gitt i stilmanualen. Alle norske ord bør ha en forklaring, og det er kun oppslag på norsk som skal ha oversettelser til andre språk. Norsk behandles her som ett språk, dvs. vi skiller ikke mellom ulike målformer på L2-nivå, men angir de ulike målformene spesifikt for definisjoner og bøyningsmønstre.

Man står fritt til å bruke hvilken målform man vil når man skriver – ingen preferanse for bokmål/riksmål over nynorsk, selv om det nok er en overvekt av bidragsytere som bidrar på bokmål. Dette gjelder i fritekst såvel som overskrifter, kategorier etc. (men samme kategori benyttes, dvs. vi trenger f.eks. ikke både Kategori:Østlandsk og Kategori:Austlandsk).

Målformer

[rediger]

Vi skiller mellom bokmål, nynorsk, riksmål og unormert. De første 3 kategoriene følger normerte standarder fra Språkrådet og Riksmålsforbundet, inkludert ord som logisk hører inn under samme standard (f.eks. sammensatte ord og fagord, som kanskje ikke er direkte normert men som likevel kan anses som gyldig bokmål/nynorsk/riksmål). Unormert dekker, noe upresist, alle andre ord – herunder dialekt og tidligere normerte former.

Norm angis av malen {{norm}}, enten direkte eller (som oftest) som en del av en annen mal. Dette brukes for oppslagslinje-maler (der oppslagsordet angis), som en del av seksjonen andre former samt under grammatikk. Generelt vil koden no angir alle former, nb bokmål og riksmål, nn nynorsk. Riksmål antas som standard å følge samme mønster som bokmål, og man må eksplisitt angi nrm=nei dersom dette ikke er tilfelle. For ord som ikke er normert angis unormert=ja (bruk maler med kode no for dette). Se ellers Wiktionary:Oppslagslinjemaler for norsk/norm.

Generelt oppsett

[rediger]
==Norsk==
===Ordklasse===
{{no-ordklasse}}

#definisjon
#''eksempel''
#''sitat''

====Andre former====
====Etymologi====
====Uttale====
====Grammatikk====
====Faste uttrykk====
====Synonymer====
====Antonymer====
====Beslektede ord====
====Avledede ord====
====Se også====
====Oversettelser====
====Referanser====

Alle oppslag skal ha norsk som språk (L2), angi ordklasse (L3) og bruke en oppslagslinjemal, f.eks. som i

==Norsk=
===Adjektiv===
{{no-adj}}

Oppslagslinjemalen angir målformer og kategoriserer ordet i riktig ordklassekategori. Se Wiktionary:Oppslagslinjemaler for norsk for fullstendig oversikt. Hvis ordet finnes i både bokmål, nynorsk og riksmål, bruk mal på formen no-ordklasse (f.eks. {{no-verb}}), hvis det bare finnes i bokmål eller bokmål og riksmål, bruk mal på formen nb-ordklasse (f.eks. {{nb-adj}}) og hvis det bare finnes i nynorsk, bruk mal på formen nn-ordklasse (f.eks. {{nn-adj}}).

Definisjon, eksempler og sitater

[rediger]

En definisjon forsøker å være en presis forklaring, på et generelt grunnlag. En forklaring med ord er ofte bedre enn synonymer, som lett kan bli til sirkelargumentasjon. Et ord kan hae flere betydninger; hver betydning bør ha sin egen definisjon, med mindre forskjellen er veldig liten (vurder fra oppslag til oppslag for disse). I denne vurderingen kan synonymer og oversettelser være til hjelp – hvis et ord har to synonymer som ikke gir samme betydning har ordet sannsynligvis også to ulike betydninger.

Eksempler og sitater angis like under definisjonen, bruk gjerne malene {{sitat}} og {{eksempel}} for formatering.

Andre former

[rediger]

En del norske ord kan skrives på en annen måte – slike former angis her, ved hjelp av malen {{andre former}}. Her angis andre former i bokmål, riksmål, nynorsk og eventuelt unormert. default er at bokmål, riksmål og nynorsk alle er inkludert, om noen av målformene angis til å være med (ja/nei) overstyrer dette default.

Eksempel: På siden venn:

{{andre former|ven|nn=ja}}

... på siden ven ...

{{andre former|venn}}
  • venn (bokmål/riksmål/nynorsk)

... og på siden mellom:

{{andre former|millom|unormert=ja}}

Grammatikk

[rediger]

Bøyning for substantiv, verb, adjektiv og pronomen vises i denne seksjonen. Malene følger mønsteret norm-ordklasse-mønster, som i no-sub-m1 eller nn-adj-a1. Mønsterkoden følger stort sett kodene oppgitt i Bokmåls- og nynorskordboka, f.eks. vil et ord som har kode m1 (helt vanlig bøyning) for begge målformene bruke malen {{no-sub-m1}}.

Se Wiktionary:Bøyningsparadigmer og Kategori:Bøyningsmaler for norsk for oversikt. Systemet er ikke komplett og noe utdatert – nye, forbedrede maler er under utvikling – men for nå, bruk de gamle malene.

Oversettelser

[rediger]
Se også: Hjelp:Oversettelser

Sorter oversettelsene 1) etter betydning (samme som forklaringer) og 2) etter språknavn (alfabetisk). Bruk malene {{overs-topp}}, {{overs-midt}} og {{overs-bunn}} rundt oversettelsene, og {{overs}} / {{o}} for å angi oversettelsene. For ordet venn vil dette avsnittet f.eks. kunne settes opp som

{{overs-topp|person man kjenner godt}}
*{{overs|en|friend}}
{{overs-midt}}
*{{overs|sv|vän|c}}, {{o|sv|väninna|f}}
{{overs-bunn}}

Tillegg

[rediger]
Norsk grammatikk
Ordklasser
Adjektiv
Adverb
Determinativ
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Preposisjoner
Pronomen
Substantiv
Verb
Se også
Rim-ord

En ordbok beskriver også grunnleggende grammatikk for et språk – se også Kategori:Tillegg. Hjelp gjerne til med å skrive mer utfyllende om hver ordklasse – det er mye som mangler.

Eksterne lenker

[rediger]

Generelt

[rediger]
Commons Wikipedia på bokmål/riksmål: Norsk – leksikonoppføring

Wikipedia

Commons Wikipedia på nynorsk: Norsk – leksikonoppføring

Wikipedia nn

Ordbøker og ressurser

[rediger]