Hopp til innhold

Wiktionary:Bøyningsparadigmer

Fra Wiktionary

Denne sida inneholder eksempler på ulike bøyningsmønstre i norsk. Hvert av tabellrad representerer en særegen bøyning på bokmål, nynorsk eller riksmål. Ord som mangleri en av målformene er også representert.

Bøying på bokmål og nynorsk er angitt ved de gramatiske kodene som brukes av dokumentasjonsprosjektet [1]. Bøyng på riksmål er representert ved forkortelser slik de er brukt av riksmålsordlisten[2].

Sammen med hvert mønster står en eller flere maler. Bøyningsmalene på no.wiktionary er eksperimentelle, uferdige og dårlig dokumenterte. Hvis du tar dem i bruk så sjekk nøye at resultatet er korrekt.

Substantiv[rediger]

Fellesnavn, eller samnavn, angir substantiv som står for en ting, vesen eller et begrep. Substantiv som ikke er fellesnavn er egennavn eller særnavn.

Bruk veiviseren under til å finne en mal som gir bøyningsmønsteret på enkelte eller alle målformer. Veiviseren tar utgangspunkt i språkkoder og kortformer brukt i de vanligste ordbøkene.

Veiviser, finn maler etter bøyningskode[rediger]

Hvis ordet står i OG bokmåls-
koden er
OG nynorsk-
koden er
OG riksmåls-
mønsteret er
OG ordet
slutter på
Så bruk
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten m1 m1 -en mal:no-sub-m1
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten m1 m1 -en e mal:no-sub-m1e
bokmålsordboka og riksmålsordlisten m2 -en, -e er mal:nb-sub-m2
nynorskordboka m1 ar mal:nn-sub-m1
nynorskordboka m1 mal:nn-sub-m1
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten m3 m1 -en, -e er mal:no-sub-m3
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten f1 el. m1 f1 -en mal:no-sub-f1
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten f1 el. m1 f2 -en e mal:no-sub-f2
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten f1 el. m1 f2 -a e mal:no-sub-som-jente
nynorskordboka f2 e mal:nn-sub-f2
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten f1 el. m1 f3 -en ing mal:no-sub-f3
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten n1 n1 -et, - mal:no-sub-n1
bokmålsordboka og riksmålsordlisten n1 -et, - mal:nb-sub-n1
bokmålsordboka og nynorskordboka n1 n1 mal:no-sub-n1
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten n2 n1 -et, -er Mal:no-sub-n2
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten n2 n1 -et, -er e Mal:no-sub-n2e
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten n3 n1 -et, -er Mal:no-sub-n3
bokmålsordboka, nynorskordboka og riksmålsordlisten n3 n1 -et, -er e Mal:no-sub-n3e

Tellelige og utellelige substantiv[rediger]

Enkelte substantiv er slik at de ikke bøyes i flertall, eller at de som regel ikke bøyes i flertall.

Her kan man bruke disse malene:

Hvis ordet står i OG bokmåls-
koden er
OG nynorsk-
koden er
OG riksmåls-
mønsteret er
OG ordet
slutter på
Så bruk
(helt utellelig)
Så bruk
(både tellelig og utellelig)
Bokmålsordboka, nynorskordboka, riksmålsordlisten -en m1 -en Mal:no-sub-mu Mal:no-sub-m1-mengde2
Bokmålsordboka, riksmålsordlisten -en -en Mal:nb-sub-mu Mal:nb-sub-m1-mengde2
Nynorskordboka m1 Mal:nn-sub-mu Mal:nn-sub-m1-mengde2
Bokmålsordboka, nynorskordboka, riksmålsordlisten -a el. -en f1 -en Mal:no-sub-fu Mal:no-sub-f1-mengde2
Bokmålsordboka, riksmålsordlisten -a el. -en -en Mal:nb-sub-fu Mal:nb-sub-f1-mengde2
Nynorskordboka f1 Mal:nn-sub-fu Mal:nn-sub-f1-mengde2
Bokmålsordboka, nynorskordboka, riksmålsordlisten -a el. -en f2 -en Mal:no-sub-fu Mal:no-sub-f2-mengde
Bokmålsordboka, riksmålsordlisten -a el. -en -en Mal:nb-sub-fu Mal:nb-sub-f2-mengde
Nynorskordboka f2 Mal:nn-sub-fu Mal:nn-sub-f2-mengde2
Bokmålsordboka, nynorskordboka, riksmålsordlisten -et n1 -et Mal:no-sub-nu Mal:no-sub-n1-mengde
Bokmålsordboka, riksmålsordlisten -et -et Mal:nb-sub-nu Mal:nb-sub-n1-mengde
Nynorskordboka n1 Mal:nn-sub-nu Mal:nn-sub-n1-mengde2


Eller du kan lete i Kategori:Bøyningsmaler for norsk/Substantiv/Ferdige maler (ideelt), delvis i Kategori:Norske bøyningsmaler/Substantiv/Ferdige maler og delvis i Kategori:Bøyningsmaler.

Veiviser, maler for enkeltrader etter bøyningsmønstre[rediger]

Hvis ordet du ønsker å dokumentere ikke passer inn i noen av malene over, kan du overstyre enkeltrader og enkeltfelt. Finn den malen du synes likner mest og gjør en subst. Innholdet vil da se omtrent slik ut:

{{no-sub-start|reg=regelrett substantiv ...}}
{{no-sub-rad-xx|stamme=...}}
{{nn-sub-rad-xx|stamme=...}}
{{nb-sub-rad-xx|stamme=...|kontekst=bokmål/riksmål}}
{{no-sub-slutt}}

Bytt ut malene for de enkelte radene med andre fra lista under, og overstyr de enkelte feltene i henhold til dokumentasjonen for hver mal.

Fellesmønstre i bokmål og nynorsk[rediger]

Bøyning (bøyningsmønstre i bokmål og nynorsk)
Entall Flertall
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
ei eng enga enger engene Mal:no-sub-rad-f1
ei jente jenta jenter jentene Mal:no-sub-rad-f2
For genitiv av substantiv, se eieform.

Bokmål[rediger]

Bøyning (bøyningsmønstre i bokmål)
Entall Flertall
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
en dal dalen daler dalene mal:nb-sub-rad-m1
olje oljen oljer oljene (bokmål/riksmål)
kalender kalenderen kalendere kalenderne (bokmål/riksmål)
kalender kalenderen kalendre kalendrene (bokmål/riksmål)
ku kua kuer kuene (bokmål/riksmål)
renne renna renner rennene (bokmål)
drops dropset drops dropsene (bokmål/riksmål)
drops dropset drops dropsa (bokmål)
aktivum aktivumet aktivumer aktivumene (bokmål/riksmål)
aktivum aktivumet aktivumer aktivuma (bokmål/riksmål)
hundre hundret hundrer hundrene (bokmål/riksmål)
hundre hundret hundrer hundra (bokmål)
kontor kontoret kontorer kontorene (bokmål/riksmål)
kontor kontoret kontor kontora (bokmål/riksmål)
høve høvet høve høva (bokmål/riksmål)
For genitiv av substantiv, se eieform.

Nynorsk[rediger]

Bøyning (bøyningsmønstre i nynorsk)
Entall Flertall
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
ein dal dalen dalar dalane (nynorsk)
ein blome blomen blomar blomane (nynorsk)
ei seng senga senger sengene (nynorsk)

Mal:nn-sub-rad-f1i

ei vise visa viser visene (nynorsk)

Mal:nn-sub-rad-f2a

ei dronning dronninga dronningar dronningane (nynorsk)

Mal:nn-sub-rad-f3i

eit hus huset hus husa (nynorsk)

Mal:nn-sub-rad-n1i

eit rike riket rike rika (nynorsk)

Mal:nn-sub-rad-n1i

For genitiv av substantiv, se eigeform.

Du kan også sette sammen malen selv, ved å innlede/avslutte med

{{no-sub-topp|reg=<regel>}}
<bøyningsrader>
{{no-sub-bunn}}

Som bøyningsrader setter du bøyningsradene som gjelder for ordet.

Eksempel:

{{no-sub-topp|reg=regelrett substantiv hankjønn (bokmål/riksmål) eller riksmål (nynorsk)}}
{{nb-sub-rad-m1|kontekst=bokmål/riksmål}}
{{nn-sub-rad-n1}}
{{no-sub-bunn}}

For bokmålsrader må du angi kontekst=bokmål/riksmål dersom bøyningen gjelder begge målformer.

Spesielle bøyninger[rediger]

Se også Kategori:Bøyningsmaler for norsk/Substantiv/Unntaksmaler

Enkelte substantiv bøyes litt annerledes enn vanlig på grunn av endelser eller bøyning arvet etter språkene de kom fra (latin/gresk). Her er en del maler du kan bruke for å få frem dette.

  • Som over, men som sideform i nynorsk kan bøyes uten dobling av konsonant, f.eks. dom:
  • Hankjønnsord som ender på -é i ubestemt form entall (hovedform), som kan bøyes enten med eller uten akutt aksent.

Verb[rediger]

Gjerningsord / verb (svake)[rediger]

mønsterord bokmål nynorsk riksmål mal (hovedform) andre maler kommentar
kaste v1 v1 -et Mal:no-verb-v1 Mal:Verb-alle-somkaste, Mal:verb-nb-1, Mal:verb-nn-1, Mal:verb-nrm-1
vise v2 v2 -te Mal:no-verb-v2 Mal:Verb-alle-somvise, Mal:Verb-alle-somagere, Mal:Verb, regelrett (norsk), Mal:verb-nb-2, Mal:verb-nrm-2
leve v3 lever, -vde, -vd el. -vt -de/-et Mal:no-verb-v3 Mal:verb-nb-3, Mal:verb-nrm-1, Mal:verb-nrm-2
snø v4 -r, -dde, -dd el. -tt -dde Mal:no-verb-v4 Mal:verb-nb-4, Mal:no-verb-somsnø
sende v2 -r, -nde [-ndte], -ndt [-nd] -dte Mal:Verb-alle-somsende, Mal:verb-nb-2, Mal:verb-nrm-2 2 klammeformer i nynorsk. Uklart hvor utbredd denne er.
hvile v2 -te Mal:nb-verb-v2 Mal:verb-nb-2, Mal:verb-nrm-2 ikke nynorsk.
kvile v2 v2 Mal:verb-nb-2 ikke riksmål.

Gjerningsord / verb (sterke)[rediger]

Sterke verb følger ikke faste mønster og må dokumenteres hver for seg. Se Tillegg:Sterke_verb_i_bokmål og Tillegg:Sterke_verb_i_nynorsk.

Adjektiv[rediger]

Samsvarsbøying[rediger]

mønsterord bokmål nynorsk riksmål maler (hovedform) andre maler kommentar
pen a1 a1 -t Mal:no-adj-a1 Mal:Adj-alle-sompen
norsk a2 a2 - Mal:no-adj-a2 Mal:Adj-alle-somnorsk, Mal:Adj-alle-somfantastisk
hellig a2 - Mal:nb-adj-a2 Mal:Adj-alle-somhellig ikke nynorsk
ekte a3 a3 ub. adj. Mal:no-adj-a3 Mal:Adj-alle-somekte
følgende a3 Mal:Adj-alle-somfølgende verb i presens partisipp
rystet a4 Mal:Adj-alle-somrystet verb i perfektum partisipp
lunken a5 a4 -t, -kne sammentrekking som er vanskelig å få til i mal
open a4 bare nynorsk, vanskelig sammentrekking
vaksen a5 bare nynorsk, vanskelig sammentrekking

Gradbøying[rediger]

mønsterord bokmål nynorsk riksmål mal (hovedform) andre maler kommentar
pen -ere -est -are -ast -ere -est Mal:no-adj-grad-normal
interessant mer mest meir mest mer mest Mal:no-adj-grad-mest

Adverb[rediger]

Beskrivelse av en handling

Preposisjon[rediger]

Se til og i.