unter

Fra Wiktionary

Tysk[rediger]

Preposisjon[rediger]

unter

 1. lenger ned enn, under
 2. gitt, under
  ... unter diesen Umständen/Bedingungen ... – ... under disse omstendighetene/betingelsene ...
 3. på grunn av, under
  Viele leiten unter den Folgen des Hochwassers. – Mange lider under følgene av flommen.
 4. blant
  Du bist jetzt unter Freunden. – Du er blant venner nå.
 5. i løpet av, i
  Ich bin ihm unter des Tages mehrmals begegnet. – Jeg traff på ham flere ganger i løpet av dagen.
  Unter der Woche muss ich immer früh zu Hause sein. – I uka må jeg alltid være tidlig hjemme.