Wiktionary:Om spansk

Fra Wiktionary
Språk: Spansk
Språkkode: es
Hovedkategori: Kategori:Spansk
Etter tema: Kategori:es:Emner
Vedlikehold: Kategori:Mangler (spansk)
Brukere: Kategori:Bruker es
Se også: Wiktionary:Mal

Dette er en oversikt og brukerveiledning innen spansk, spesielt konsentrert om hvordan oppslagsord innen spansk skal settes opp og hvordan spansk skal omhandles generelt på norsk Wiktionary.

Norsk–spansk[rediger]

Tilgjengelige maler
{{overs|es|}}
{{o|es|}}

Oppsett[rediger]

Se også: Hjelp:Oversettelser

Oversettelser fra norsk til spansk skal føres opp under overskriften Oversettelser eller Omsetjingar. Du kan skrive det opp på en av følgende måter (gamba («reke») brukt som eksempel, kjønnet (hunkjønn) angitt ved f):

* {{overs|es|gamba|f}}

som vil bli seende slik ut:

Dersom det er flere mulige oversettelser (f. eks. ved lokale forskjeller, synonymer, etc.) bruker du {{o}} for å føre opp dette:

* {{overs|es|gamba|f}}, {{o|es|camarón|f}}

Dette vil se slik ut:

Spesifikt om ordklasser[rediger]

Alle ord føres opp etter oppslagsord:

  • Substantiv føres opp i entall, med mindre det alltid står i flertall (f.eks. gafas («briller»)). Dersom ordet bøyes i kjønn (tilfelle ved jobber og andre personrelaterte ord, samt dyr, der substantivet kan være enten i hunkjønn eller hankjønn, angitt kun ved noen bokstavers forskjell) føres både hankjønnsord og hunkjønnsord opp. Eksempler:
  • {{overs|es|calle|f}}
  • {{overs|es|gafas|f}}
  • {{overs|es|gato|m}}, {{o|es|gata|f}}
  • Adjektiv føres opp i hankjønnsform, hunkjønnsformen (samt flertall av begge) angis i oppslaget. Kjønn angis ikke.
  • Verb føres opp i infinitiv. Refleksive verb skrives i refleksiv form.

Spansk–norsk (formatering)[rediger]

Oppføringene settes opp etter oppsettet vist i Wiktionary:Mal.

Overskrifter[rediger]

Seksjonen for spansk skal settes inn på sida etter alfabetisk rekkefølge, sortert på språk (f. eks. kommer spansk etter portugisisk, men før tysk, gitt ved rekkefølgen pst). Den begynner med en nivå-to-overskrift

==Spansk==

Overskriftene som brukes under «Spansk»-overskriften er de samme som vi bruker for norske oppføringer (se Wiktionary:Mal).

Adjektiv[rediger]

Tilgjengelige maler
{{es-adj}} (for hovedoppslag)
{{es-adj-f}} (substes, for hunkjønn entall)
{{es-adj-fl}} (substes, for felles flertallsform)
{{es-adj-fl-f}} (substes, for flertallsform hunkjønn)
{{es-adj-fl-m}} (substes, for flertallsform hankjønn)

Oppslagsordet for adjektiv er hovedsakelig hankjønnsformen av ordet dersom det er forskjell på hunkjønn og hankjønn. {{es-adj}} brukes under overskriften Adjektiv, og angir oppslagsordet og bøyning, samt at den kategoriserer ordet.

Hunkjønn og (eventuelt) begge flertallsformene føres opp som bøyningsformer av adjektivet, på bøyninsformen, f.eks. henholdsvis roja, rojos, rojas. De kan angis ved å subste mal tilpasset hva slags form det er. På den måten får de korrekt oppføring og kategori. De ulike malene er angitt i boksen til høyre.

Eksempler: rojo, amable, alto


Pronomen[rediger]

Tilgjengelige maler
{{infl|es|pronomen}}
Se også: Tillegg:Pronomen i spansk

Det er ingen spesifikk mal for pronomen i spansk; bruk {{infl}} og angi es og pron eller pronomen som parametre.

Substantiv[rediger]

Tilgjengelige maler
{{es-sub}}

Oppslagsordet for substantiv er entallsformen. Der det er forskjellige hankjønns- og hunkjønnsformer angis begge deler som hovedoppslag, koblet til hverandre ved tabell (mal) som angir bøyningen av ordet. Malen {{es-sub}} brukes etter overskriften Substantiv, og angir oppslagsord og (dersom kjønn er oppgitt) kjønn og bøyning av ordet. I tillegg kategoriseres ordet.

Eksempler: calle, noruego, árbol, agua

Verb[rediger]

Tilgjengelige maler
{{es-verb-ar}}
{{es-verb-er}}
{{es-verb-er}}
{{es-verb-ir}}

De fleste verb er regelrette, og hvordan de bøyes angis ofte etter endelse i presens, slik at man få tre grupper: -ar-verb, -er-verb og -ir-verb. Bøyningen vises da som

{{es-verb-ar|[stamme]}}

,

f.eks.

{{es-verb-ar|habl}}

Det er tilsvarende maler for verb med omlyd, og ofte egne verbmaler for uregelrette verb.