be-

Fra Wiktionary
Hopp til: navigasjon, søk
Se også: be

Norsk[rediger]

Prefiks[rediger]

be- (Bokmål/Riksmål/Nynorsk), brukes mest i bokmål og riksmål

 1. brukes sammen med verb for å muliggjøre direkte tilknytning til objekt (uten preposisjon)
 2. brukes til å avlede verb av adjektiv
 3. brukes til å danne verb av substantiv
 4. brukes til å avlede partisipp-dannelser av substantiv og verb
 5. uten funksjon, der 2. leddet ikke betyr noe for seg selv (disse ordene er ofte direkte fra middelnedertysk eller tysk)

Eksempel[rediger]

 1. bese (se på), bebo (bo i), besvare (svare på), bety (tyde på), begå (gå hen til)
 2. beriktige (av riktig), bemektige (av mektig)
 3. befolke (av folk), bemanne (av mann)
 4. bebrillet (av brille), belest (av lese)
 5. begynne, bekymre, beskjed

Etymologi[rediger]

Fra nedertysk, trykklett sideform av bi, som har betydningen "ved siden av". Jevnfør be- i engelsk, gammelengelsk, tysk og nederlandsk. Opprinnelig fra urgermansk *bi ("rundt") (jevnfør tysk bei og nedertysk bi, som har gitt opphav til norsk bi), fra *umbi, som er beslektet med urindoeuropeisk *ambhi ("rundt"), jevnfør sanskrit abhi og gresk amfi-.

Beslekta ord[rediger]

bi

Område[rediger]

Brukes mest i bokmål, i nynorsk er forstavelsene an- og be- lite foretrukket.

Engelsk[rediger]

Prefiks

be- En tidligere mye brukt prefiks som ble brukt i dannelsen av verb. Som i norsk erstatter den noen ganger bruken av verb + preposisjon. Prefikset var spesielt produktivt i tiden mellom det 16. og 17. århundret, mange av ordene som ble dannet er derimot foreldet og brukes ikke lenger.

 1. totalt, grundig
 2. på, omkring, over
 3. om, til
 4. brukes til å danne verb av substantiv og adjektiv og til å danne partisipp-substantiv

Eksempler[rediger]

 1. bemuse - å forvirre noen
 2. besmear - å grise til, besudle (av smear - å smøre utover)
 3. bespeak - å bestille, vitne om (egentlig: "å snakke til")
 4. bedim - å mørkne, gjøre uklart (av dim - mørk, uklar), behead - å halshogge (av head - hode)

Etymologi[rediger]

En trykklett sideform av preposisjonen bi fra gammelengelsk, med betydningen ved og ved siden av, som har gitt opphav til engelsk by. Opprinnelig fra urgermansk *bi ("rundt") (jevnfør tysk bei og middelnedertysk bi, som har gitt opphav til norsk bi), fra *umbi, som er beslektet med urindoeuropeisk *ambhi ("rundt"), jevnfør sanskrit abhi og gresk amphi-.

Beslekta ord[rediger]

by

Nederlandsk[rediger]

Prefiks

be-

 1. brukes sammen med verb for å muliggjøre direkte tilknytning til objekt (uten preposisjon)

Eksempler[rediger]

 1. bedenken (tenke på, be- + denken), bedrukken (trykke, be- + drukken, "trykke")

Etymologi[rediger]

Samme opphav som i norsk, mange av ordene dannet med be- i nederlandsk svarer direkte til sine norske motstykker. Eks: begrenzen (begrense), begrijpen (begripe, skjønne), beroven (berøve).

Ungarsk[rediger]

Prefiks

be-

 1. indikerer handlinger som skjer innover

Eksempler[rediger]

 1. beszáll (fly inn, be- + záll, fly)

Gammelengelsk[rediger]

Forstavelse[rediger]

be-

 1. brukt til å lage verb og adjektiver med betydningen "rundt, gjennom"
 2. brukt sammen med verb for å muliggjøre direkte tilknytning til objekt (uten preposisjon)

Etymologi[rediger]

Trykklett form av be ("ved siden av"), fra urgermansk *bi ("rundt") (jevnfør tysk bei og norsk bi), fra *umbi, som er beslektet med urindoeuropeisk *ambhi ("rundt"), jevnfør sanskrit abhi og gresk amphi-.