Kategori:Adjektiv med avvikande gradbøying i norsk