Tillegg:Norsk

Fra Wiktionary

Andre prosjekter

WIKIPEDIA:

Norsk er et nordisk språk som snakkes av rundt 4,7 millioner mennesker, først og fremst i Norge, hvor det er offisielt språk. Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i de nordligste delstatene. Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia. […]
Norsk har to offisielle målformer, bokmål og nynorsk. Disse normene blir forvaltet av Språkrådet, statens fagorgan i språksaker. Rundt 87–89 % bruker i dag bokmål som sitt viktigste skriftspråk, mens resten bruker nynorsk. (les mer)
Commons Commons: Norsk – bilder, video eller lyd

Tillegg:Norsk er en portal til norsk språk på Wiktionary, og vil være en oversiktsside for ord, kategorier samt tillegg innen grammatikk og andre språklige emner.