Diskusjon:vulgær

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wiktionary

Def. 1 syns jeg blir vel POV. Her ligger det klare føringer på at å klassifisere noe som vulgært ikke er bra. Fristet til å si at den som har skrevet nåværende definisjon mener at hele begrepet er utgått på dato. --Teodor 3. feb 2012 kl. 19:15 (CET)

Skriv gjerne en bedre definisjon, men kom opp med noe mer enn en oppramsing av synonymer. --Bersven 3. feb 2012 kl. 20:18 (CET)
Jeg kan prøve. Oppramsingen kom til som et resultat av at jeg lagde (vulgært). Så at denne ble rødlenket og lagde et hastig oppslag uten å tenke særlig mer over det. Kopierte bare inn den engelske artikkelens def og oversatte.
Hva med å endre def til «som anses som støtende, som strider mot rådende oppfatning av hva som er passende» + at usage note tar med at hva som er rådende normer hele tiden vil være under utvikling. Den som har skrevet som eksempel på fitte at «Pasienten kan selv levere penselprøve fra fitta» burde vite at det pr. 2012 ikke er noen leger som ville skrive noe slikt. Men kanskje det kan bli sånn om 50 år. folkelig er ikke dette uttrykket.
Bruken av ordet i betydningen folkelig er, slik jeg oppfatter det, ikke veldig vanlig annet enn som en beskrivelse. På fransk kunne man for eksempel tidligere bruke begrepet en vulgær oppfatning. Dette er en betydning av ordet som er utgått på dato i fransk, og jeg vil tror i mange andre språk. Jeg er ikke språkhistoriker, men jeg kan ikke sa at denne betydningen har vært i bruk på norsk.--Teodor 4. feb 2012 kl. 15:20 (CET)
Jeg synes «kan oppleves støtende» er en god formulering, men ikke fullstendig. Tatoveringer kan oppfattes som vulgært, men neppe støtende. Sarkasme og ironi kan være støtende, men ikke nødvendigvis vulgært. Så du må tenke litt etter hvorfor det vulgære er nettopp vulgært. Vi befinner oss i Lévi-Strauss' kulinariske triangel her, med motsetningen mellom det rå og det kokte. Det er en motsetning som finnes i alle kulturer, og langt fra har gått ut på dato. Hva som hører hjemme hvor på skalaen er imidlertid ikke lett å definere. Det varierer over tid, som du påpeker, men i enda større grad varierer det med klasse, miljø, kjønn, subkultur og selvbilde.
Jeg kjenner folk som oppfatter do, svart og rumpe som vulgært: det heter wc, sort og ende må vite. Når noen opplever grillede sommerkoteletter eller ordet bukse som vulgært så har de selvsagt rett til det. Akkurat som enhver femåring som synes tran er vondt har rett i det. Å trekke inn «den rådende oppfatning» er bare forvirrende. Du kan like gjerne si at «pent» er det som etter den rådende oppfatning er pent. Vi kan ikke telle hvor mange som subjektivt sett synes tiss er vulgært og hvor mange som setter grensa ved piss. Ikke har vi noe apparat til å gjøre slike undersøkelser, og de ville ikke fortelle oss noe annet enn at en gruppe språkbrukere er større enn en annen. Derimot så er det interessant, i forståelsen av det vulgære, hvorfor noen opplever piss som vulgært, men ikke tiss. Vi kan prøve å si noe om hva som karakteriserer det vulgære til forskjell fra for eksempel det infantile, det stygge, det perverse eller det obskøne. --Bersven 4. feb 2012 kl. 21:40 (CET)
Jeg er enig med dere begge: Den definisjonen som er oppgitt nå er nok noe lang og komplisert formulert, men samtidig er jeg enig med den definisjonen det gir. "Vulgær" betegner handlinger, ord, gester (d.e. "ting") som oppfattes som ukultiverte, udannede, uraffinerte - ansees gjerne for å være støtende.
På den måten kan vi klassifisere tatoveringer som "vulgære" - det er noe som assosieres med sjøfolk/arbeiderklassen og er derfor et tegn på manglende dannelse, mens ironi/sarkasme, som er støtende, ikke er vulgære, fordi de blir ansett for å være tegn på dannelse (evnen til å si noe, men mene noe annet, samtidig som man gjør det klart hva man egentlig mener). V85 4. feb 2012 kl. 23:57 (CET)
Jeg skjønner godt hva du mener, Bersven, og det er mange tvilstilfeller, nettopp fordi sproget er i utvikling. Derfor mener jeg «rådende» ikke er så halvgæren som definisjon. Ordet henspiller på at definisjonen kan være i utvikling. Derfor må kanskje stempelet «vulgært» en gang i fremtiden fjernes for ordet «fitte». Jeg tror bare ikke det er noen tvil om at dette ordet på bred front og i lang tid fremover vil oppleves som veldig vulgært. V85s eksempel med tatoveringer er morsomt, fordi jeg mener h*n både har rett og feil på én gang. Fenomenet tatoveringer kan kanskje oppfattes som vulgært i betydningen rått og folkelig, men selve tatoveringens motiv kan være comme il faut.
Og så er jeg usikker på om du har sett diffene på oppslaget, V85. Bersven og jeg er nok forholdsvis enige tross alt, det varierer ikke så veldig mye hvordan vi subjektivt ville ha sett at oppslaget ble definert. Slik jeg ser det handler det om hvor langt en skal gå i å nedtone at vulgaritet gir noen mening i det hele tatt. Det blir litt som med Wikipedia, at vi skal ikke drive originalforskning. Vi skal speile språket men ikke skape nye ord og definisjoner. Jfr. h*n som har laget et eksempel på bruken der legen eller legekontoret siteres på å si at pasienten kan ta med penselprøve fra fitta. Det eksempelet tror jeg går veldig langt i å nydefinere hvordan dette ordet brukes.
Til sist må jeg kanskje bare gjenta at jeg mener vi også skriver for de som ikke har norsk som morsmål. De har godt av å få se valøren primærbrukerne av et sprog tillegger et aktuelt ord. Litt synd at vi er så få her på prosjektet, for en 3-2-seier til den ene eller andre oppfatning kan skape en presedens uten rot i virkeligheten. Vi risikerer å bli moralpoliti eventuelt nyskapere uansett. Kanskje løsningen er at den som har påbegynt ordet får la «sin» definisjon stå [:-@) Så får vi skynde oss å rable ned alt vi finner på dovegger fremover! --Teodor 7. feb 2012 kl. 00:10 (CET)